Bij de start van de werkzaamheden bleek al snel dat het afsluiten van de bruggen op de Valkeweg veel hinder betekenen voor het verkeer. Van fietsers en voetgangers heeft het CDA Voorschoten vragen ontvangen waarom er voor de verwachte zeven maanden aan werkzaamheden niet een tijdelijke noodvoorziening is getroffen.

Fietsers moeten van de al drukke en vooral van de smalle fietspaden op de Veurseweg gebruikmaken. Fietsers die vanuit het dorp terug naar Starrenburg willen moeten in korte tijd 2 keer de Veurseweg oversteken en kiezen vaak er voor om tegen het verkeer in te gaan fietsen. Dit geeft gevaarlijke situaties.

Raadslid Cees Bremmer van het CDA Voorschoten heeft  aan het College vragen gesteld. “We hebben er als raad ook niet op tijd bij stilgestaan, dan wel een noodvoorziening verondersteld. Maar had het niet voor de hand gelegen, gegeven de relatief lange duur en kosten van dit project, een tijdelijke voorziening voor voetgangers en fietsers te treffen? Is er nu nog een tijdelijke oplossing te bedenken?”

From:
 
Back To Top