De Leidse Raad stemde met een krappe meerderheid voor het voorstel van D66 Leiden: dat een hechte inhoudelijke en ambtelijke samenwerking nodig is voor de gezamenlijke uitdagingen in de regio.
Dat de Leidse Raad daarmee instemt, is goed nieuws. De buurgemeenten zien al veel langer hoe belangrijk het is om samen te werken. Leiderdorp heeft eind vorig jaar nog een initiatief genomen om dit ook te agenderen. Op dat moment vond burgemeester Lenferink het ‘niet nodig om de gesprekken over te doen’. En hij doelde op het project Brinkman om de gemeenten samen te voegen met Leiden. Met die uitspraak, zijn wij het helemaal eens! Die samenwerking is niet bedoeld om te komen tot een fusie, maar om – zoals in Leiden verwoord – gezamenlijke uitdagingen aan te gaan. Het voorstel van bevatte nog wel een vervelend laatste zinnetje: ‘toewerken naar een bestuurlijke eenheid is daaraan ondersteunend’. In de pers is dit direct vertaald dat het F-woord weer op tafel ligt. Wat de christendemocraten in de omgeving van Leiden betreft was en is een fusie met Leiden niet aan de orde.

De CDA fracties onderschrijven volledig de gedachte dat we bestuurlijk meer moeten samenwerken, dat er gezamenlijke uitdagingen zijn. In die zin was de reactie van Lenferink in 2020 ongepast, het ging immers niet om fusie, maar om samenwerking. Onderzoek van Sleutelstad bevestigt het vermoeden dat de raadsleden in de hele Leidse Regio die samenwerking amper een voldoende geven. Daar is nog heel wat te winnen.

De CDA fracties van de regiogemeenten zien uit naar een betere samenwerking. En we zijn blij dat er een (krappe) meerderheid in Leiden óok voor samenwerking is. Maar laten we de verwachtingen scherp houden: een bestuurlijke eenheid of fusie ondersteunt helemaal niet de samenwerking. Een fusie is het alternatief voor samenwerking. En om met Lenferink te spreken: ‘het is nu niet nodig om die gesprekken over te doen’.

De CDA-fracties koesteren de resultaten die de afgelopen jaren aantoonbaar zijn geboekt dankzij regionale samenwerking, die op allerlei terreinen steeds beter verloopt maar ook nog steeds beter kan. Dus namens de CDA-fracties van de gemeenten in de Leidse Regio: dank voor de uitnodiging om meer samen te werken. We zien uit naar een betere samenwerking. Maar geen fusie!

CDA Leiderdorp
CDA Oegstgeest
CDA Zoeterwoude
CDA Voorschoten
 
Back To Top