Op donderdag 10 december jl. werd in de commissie Burger en Bestuur het raadsvoorstel “Haalbaarheid Multifunctionele (Culturele) Accommodatie (MFA)” besproken. Het college van B en W stelde daarin voor af te zien van een MFCA in het centrum van ons dorp en te kiezen voor een MFCA op de huidige locatie van de bibliotheek. Raadslid Mark van Oostrum van het CDA Voorschoten betoogde in de commissie dat deze oplossing op papier mooi lijkt maar dat de locatie kruispunt, mede door nieuwe informatie, misschien wel een veel betere oplossing biedt.

Uit een door het CDA opgevraagde onderzoek naar verduurzaming van gemeentelijke panden blijkt dat er miljoenen nodig zijn om de panden op orde te krijgen. Des te meer een reden voor Mark van Oostrum te vragen naar een zorgvuldige afweging tussen het plan van de bibliotheek en een nieuwe locatie. In juli neemt de raad definitief een beslissing over de haalbaarheid van de verbouwing van de bibliotheek. Mark van Oostrum: ‘ VVD, D66 en Groen Links gaven alvast een winstwaarschuwing af door aan te geven dat wat hun betreft er bijvoorbeeld geen filmvoorziening en een podium hoeft te komen. Des te meer reden voor het CDA te vragen het komend half jaar toch de centrum oplossing open te houden. Dit hoeft geen vertraging te betekenen in het besluitvormingsproces. We hebben tot juli de tijd!  Als dan blijkt dat het echt niet kan dan kunnen we direct verder met de uitgeklede bibliotheekvariant. Er is dan geen van vertraging maar wel zorgvuldigheid.’

Het CDA-raadslid gaf in de commissie tevens aan dat andere organisaties ook een multifunctionele accommodatie in het centrum willen. Hij noemde onder meer de Centrumondernemers, de Taskforce en de vereniging Groen en Leefbaar Voorschoten. Daarnaast bracht Van Oostrum in dat Cultuurfabriek zich zorgen maakt over de geschiktheid van de bibliotheek voor culturele activiteiten. Hij gaf ook aan de nieuwe eigenaar van Kruispuntkerk heeft gevraagd om enkele maanden tijd, die goed gebruikt zou kunnen worden om een aantal zaken beter uit te werken. Op basis hiervan zou dan in het voorjaar een definitief besluit kunnen worden genomen over de locatie van een nieuwe culturele bibliotheek.

‘Het maken van zo’n belangrijke keuze vraagt nu eenmaal zorgvuldigheid onderzoek. Een bruisend centrum is goed voor onze inwoners en onze culturele verengingen en is ook goed voor onze ondernemers. Een bruisend centrum draagt bij aan de leefbaarheid van ons dorp’.

 
Back To Top