Voorschoten – De vraag die CDA-er Cees Bremmer tijdens de raadsvergadering van 6 april jl. opwierp over de wijze waarop de Voorschotense burgers worden meegenomen in het besluitvormingsproces over de Leidse regioraad, nu Voorschoten over haar deelname een “pas op de plaats heeft gemaakt”, omvatte enigszins een profetisch karakter. Bremmer constateerde immers dat deze kwestie te meer zou gaan klemmen omdat “wij de komende maanden in het Leidsch Dagblad gaan lezen hoe andere gemeenten gaan reageren op de voorstellen”. 

Komende woensdag 3 mei staat er in Voorschoten een gecombineerde commissievergadering op de agenda. Daarin ligt het formele collegevoorstel op tafel om de “Verkenning van samenwerkingsvormen voor de Leidse regio” vooralsnog niet te beoordelen en er ook geen besluit over te nemen, “totdat er meer helderheid is over de samenwerking met de gemeente Wassenaar”.

Een kleine maand na het betoog van Cees Bremmer hebben de lezers van het door hem genoemde dagblad kunnen constateren dat zijn voorspellende woorden zijn uitgekomen. De krant kwam zogezegd kolommen te kort om haar lezers te informeren over hetgeen er de afgelopen weken in de andere vier potentiële deelnemers aan de Leidse regioraad (Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest en Zoeterwoude) allemaal is besproken en gebezigd.

Eén dag na Bremmers woorden (7/4) adviseerde een voormalige Deense ambassadeur in de krant al om eerst eens naar Denemarken te kijken alvorens een vehikel als een regioraad op te tuigen.

Twee dagen na de Voorschotense raadsvergadering (8/4) publiceerde het Leidsch Dagblad een uitgebreid interview met Elco Brinkman, die als voorzitter van de stuurgroep Toekomstvisie Leidse Regio 2027 aan de wieg stond van het plan voor een Leidse regioraad. De kop ‘Regioraad is niet moeders mooiste’, zou komende woensdag in Voorschoten zomaar in een betoog kunnen opduiken.

Ging een bewonersavond over de plannen in Voorschoten niet door, in de vier andere gemeenten werden wel soortgelijke bijeenkomsten gehouden. Een greep uit de koppen in het dagblad voor de Leidse regio: ‘Sluimerend wantrouwen in Oegstgeest richting Leidse buren’ (12/4), ‘In Leiderdorp is bijna niemand enthousiast’ (12/4) en ‘Zoeterwoude wil geen regioraad’ (21/4).

Inmiddels hebben ook collega-politici van de raadsleden in Voorschoten zich in verenigde vorm over de voorstellen uitgelaten en ook daar werd uitgebreid verslag van gedaan. ‘Hou zoals het nu is, of werk naar fusie toe’ kopte de krant na een vergadering op 20 april in Leiden. En: ‘Oegstgeest op zijn kop door regioraad’ (21/4).

Tekst: Jos Knijnenburg
 
 
Back To Top