Het blijkt maar niet te lukken om een goede oplossing te vinden voor de kinderen die de Nederlandse taal nog moeten leren, zo blijkt uit de onbevredigende antwoorden op vragen van GroenLinks over de voortgang van de internationale taalklas in Voorschoten. Het college hoopt nu in het volgende schooljaar met een betere oplossing te komen voor de taalklas in Voorschoten. Ondertussen duurt het al meer dan 8 maanden en daar komen dus nog vele maanden bij. Voor de Oekraïense kinderen is er nog een noodoplossing in de Kruispuntkerk, maar voor anderen is er nu zelfs geen  tijdelijke oplossing.
De soms vage antwoorden van het college zijn opvallend. In een eerder overleg over de herinrichting van de wijk Adegeest vertelde de wethouder bewoners al dat het B&C gebouw op de Wagnerlaan geschikt gemaakt gaat worden voor deze taalklas. Waarom moest hierover in de  antwoorden van het college dan geheimzinnig worden gedaan? Niet alleen de gebrekkige informatievoorziening, maar ook het onvermogen om binnen een jaar tijd tot een acceptabele oplossing te komen is tekenend. Uitstel kenmerkt het Voorschotense bestuur nu; er worden veel startnotities en visies opgesteld, maar tot uitvoering lijkt het maar niet te willen komen.

Door gebrek aan daadkracht blijven er in Voorschoten te veel problemen liggen. Binnenkort presenteert het college de nieuwe kadernota, met daarin de plannen voor het volgend jaar. GroenLinks hoopt dat hiermee niet alleen voor de taalklas eindelijk echt stappen worden gezet.
Back To Top