De nieuwe woonvisie van Voorschoten gaat gemaakt worden en GroenLinks is blij dat dit proces van start gaat. Wel hebben wij zorgen over de omgang met tijdelijke woningen. Deze zouden namelijk definitieve woningbouw in de weg kunnen zitten. Daarom geven wij aan dat ook over tijdelijke woningbouw goed nagedacht moet worden en onderdeel moet zijn van de nieuwe woonvisie.

Tijdens de bespreking van de Startnotitie Woonvisie Voorschoten in de raadsvergadering van 9 maart is aangegeven dat inwoners geraadpleegd gaan worden bij de inzet van flexibele woonvormen. GroenLinks heeft hierover vragen gesteld, waarop de wethouder aangaf dat flexibele woningen vooral tijdelijke woningen zullen zijn.

Dit nieuwe inzicht rond woningbouw in Voorschoten roept veel vragen op. Op korte termijn mensen van een woning kunnen voorzien is fijn. Een leerkracht, een agent, een starter, iemand uit de zorg of een statushouder zou heel blij zijn met zo’n woning. Maar het is wel een tijdelijke oplossing voor een probleem waar wij over 15 jaar nog steeds mee zullen worstelen. Het zou zomaar kunnen dat deze mensen dan alsnog aan een woning geholpen moet worden, zodat zij dan opnieuw op de lijst van woningzoekenden komen. Alles wat wij nu als tijdelijke woningen neerzetten, legt een beslag op de locatie voor definitieve woningbouw. Wij moeten met elkaar daarom bij de start al naar de langere termijn kijken en ons bewust zijn dat tijdelijke woningen het probleem zullen verplaatsen. Woningnood zal over een aantal jaar niet opgelost zijn. Om die reden heeft GroenLinks Voorschoten voorgesteld om al bij het opstellen van de woonvisie een duidelijk beleid te vast te stellen en de term flexibele woningen een duidelijke plaats in het woonbeleid te geven.

Tijdelijke bewoning levert op termijn niks op, maar kan op dit moment sneller in een grote behoefte voorzien.

In de loop van dit jaar wordt door het college uitgewerkt op welke manier flexibele/tijdelijke woningen een plaats in Voorschoten kunnen gaan krijgen. GroenLinks zal hier kritisch naar kijken.

 
Back To Top