Afgelopen weekend zijn de leden van GroenLinks Voorschoten op verschillende manieren actief geweest. Op zaterdag gingen in de stromende regen en striemende wind een tiental leden in Vlietwijk aan de slag om het afval van straat en de bosjes op te ruimen. Schandelijk veel zwerfafval, vooral veel vuurwerkresten verdwenen in de vuilniszakken.

Kapotgemaaide blikjes, plastic afval en heel veel hondendrollen werden overal aangetroffen. De leden van GroenLinks zijn wel wat gewend door de diverse schoonmaakacties, maar het was dit keer wel echt hard nodig. Vooral in de omgeving van speelterreintjes en opvallend veel rond de afvalbakken in de wijk is veel vuil opgeraapt. GroenLinks hoopt met haar acties de inwoners van Voorschoten iets bewuster te maken van het belang van een schone omgeving.

Dit kwam ook naar voren in de toespraak van Sinan Özkaya, de fractievoorzitter van GroenLinks Zuid Holland. “Het kan gewoon!”, zegt hij.  Sinan sprak tijdens de nieuwjaarsreceptie van GroenLinks op zondag 15 januari in het Vliethuis over de diversiteit van onze provincie als het gaat om inwoners, maar ook als het gaat om het milieu. Het klimaatadaptief bouwen en natuurlijk de woningbouw is in Voorschoten, maar ook in de provincie van groot belang.

Voorzitter Marijke Kleijweg memoreerde het afgelopen jaar en wil positief vooruitkijken naar het nieuwe jaar. Met een goed functionerende fractie, een heel enthousiaste achterban en veel activiteiten heeft zij alle vertrouwen in de aanpak van GroenLinks Voorschoten. Fractievoorzitter Albert bedankte de leden voor hun inzet in het afgelopen jaar. Denk aan de grote inzet die de leden boden bij de opvang van de Oekraïense gasten, de statushouders, de opruimacties. Het motiveert om op deze voet door te gaan. Wij willen ons constructief opstellen en een partij zijn die het motto ‘Doen wat werkt” ook in 2023 blijft versterken. 

Back To Top