Voorschoten gaat per 2024 overstappen naar de Leidse regio voor de uitvoering van de jeugdzorg. In de commissievergadering van 24 november werd duidelijk dat alle partijen dit voorstel gaan steunen. Hiermee wordt weer een stap gezet in de keuze die de vorige coalitie van VVD, GroenLinks en D66 maakte om Voorschoten als zelfstandige gemeente in de Leidse regio te positioneren.

In het voorgaande coalitieakkoord was afgesproken dat de focus van Voorschoten meer op de Leidse regio gericht gaat worden. Nadat eerdere halfslachtige pogingen tot betere samenwerking met Wassenaar ertoe leidden dat sommige onderwerpen in de Haagse regio waren uitgezet, gaf dat college aan zich op de Leidse regio te willen focussen. Dat dit proces de nodige tijd zou kosten was destijds al duidelijk, maar het nieuwe college heeft deze lijn overgenomen en Voorschoten kan hier nu de vruchten van plukken.

In een eerder stadium was al de keuze gemaakt om inkoop en uitvoering van de WMO in de Leidse regio te doen. Nu is dus ook de keuze gemaakt om dat met de jeugdzorg te doen. Wat nog resteert zijn de taken rondom werk en inkomen, die vooralsnog in Leidschendam worden opgepakt.

De stap naar de Leidse regio voor de jeugdzorg is niet zonder slag en stoot gegaan. Wethouder De Bruijn en Voorschotense ambtenaren hebben veel tijd en moeite gestoken in de voorbereiding van dit voorstel. Daarbij is vooral aandacht besteed aan het zo soepel mogelijk laten verlopen van de overgang en het zo goed mogelijk meenemen van de cliƫnten in dat proces. Daarnaast moesten de overige gemeenten in de Leidse regio overtuigd worden van de meerwaarde van de toetreding van Voorschoten tot de samenwerking. Het plan dat er nu ligt heeft niet alleen hen , maar ook de raad kunnen overtuigen. Dat is een wapenfeit waar de GroenLinks wethouder De Bruijn van harte mee feliciteert.

Back To Top