De coalitie van VVD, CDA en Voorschoten Lokaal toont zich van zijn slechtste kant. Voor de tweede keer in korte tijd weigert deze coalitie huishoudens in Voorschoten met grote financiële problemen door de hoge energiekosten en stijgende inflatie verder te helpen. Voorschoten volgt daarmee niet het voorbeeld van diverse omringende gemeenten, zoals  Wassenaar.

Voor de zomer van 2022 gaf GroenLinks al aan dat veel  inwoners in de problemen dreigen te komen door de stijgende inflatie en hoge energiekosten. Een voorstel om ook de huishoudens met een inkomen tot 130% van het bestaansminimum te steunen met een energietoeslag werd door de coalitie van VVD, CDA en Voorschoten Lokaal tegengehouden. Wel beloofde de wethouder om in 2022 nog een plan van aanpak energiearmoede aan de Raad voor te leggen.

Nu is duidelijk geworden dat de kosten voor energie en de gewone dagelijkse levensmiddelen nog verder zijn gestegen en intussen ook vele huishoudens met middeninkomens in de financiële problemen zijn gekomen. Alle reden om met grote spoed ondersteuning te bieden bij de groeiende armoede, vooral m.b.t. energie. Een dag voor de begrotingsvergadering werd niet alleen duidelijk dat het college de Bibliotheek+ (met allerlei culturele voorzieningen) wil schrappen, maar ook dat zij helemaal niet van plan is om voor de komende winter een plan van aanpak energiearmoede voor te leggen. Als reactie daarop heeft de progressieve oppositie in allerijl een voorstel ingediend om dan een noodfonds in te stellen om per direct geld beschikbaar te stellen voor huishoudens die de steun deze winter echt nodig hebben. Hoewel de wethouder  welwillend tegenover het voorstel stond, was het de coalitie van VVD, CDA en Voorschoten Lokaal die deze huishoudens opnieuw letterlijk in de kou laat staan. Voorschoten steekt zo niet best af in de regio. Waar andere gemeenten, zoals bijv. Wassenaar en Teylingen, nu ruimhartig tot 150% van het sociaal minimum ondersteunen of diverse tonnen beschikbaar stellen in een noodfonds om deze huishoudens te helpen, kan de coalitie in Voorschoten dit blijkbaar niet over zijn hart verkrijgen. Mensen in nood een handje helpen is een kwestie van fatsoen, van beschaving. Wie dat niet doet schiet ernstig tekort.

 
Back To Top