Enkele jaren behoedzaam opereren heeft ervoor gezorgd dat er weer ruimte voor investeringen is ontstaan in de begroting van de gemeente Voorschoten. Dat is maar goed ook, want op een aantal plaatsen in ons dorp kan niet veel langer worden gewacht. Zo zijn er kort geleden afspraken gemaakt met schoolbesturen over de vernieuwing van enkele schoolgebouwen, te beginnen met de Fortgensschool. Met de hiervoor benodigde investering is al rekening gehouden in de begroting en GroenLinks wil dan ook dat de school nu gewoon aan de slag kan. Eén van de belangrijkste opdrachten van een gemeente is het opzetten en onderhouden van lokale voorzieningen als scholen, bibliotheken en buurthuizen. Daarvoor ontvangen ze in Nederland jaarlijks een bijdrage van het rijk, maar het is aan de lokale politiek om te beslissen wanneer ze welke investeringen doen. Natuurlijk is die vrijheid niet absoluut: de provincie kan ingrijpen als inkomsten en uitgaven volledig uit de pas dreigen te gaan lopen. Voorschoten heeft dit in de vorige collegeperiode zelf meegemaakt, waardoor de gemeente een tijd lang erg terughoudend moest zijn met investeringen.

Na voorzichtig beleid door het zittend college van VVD, GroenLinks en D66 ziet de begroting voor 2022 en komende jaren er weer stukken gezonder uit. Natuurlijk groeien de bomen niet plotseling tot in de hemel, maar er is gelukkig wel weer ruimte voor noodzakelijke investeringen. Investeringen als de vervanging van schoolgebouwen aan het eind van hun levensduur. Hierover heeft de gemeente in 2020 nog afspraken gemaakt met de scholen in ons dorp, waarbij de Fortgensschool als eerste aan de beurt zou zijn. Samen met het CDA en D66 heeft GroenLinks bij bespreking van de begroting dan ook het initiatief genomen om te zorgen voor een voldoende reservering voor de nieuwbouw van deze school.

Nu lijken partijen als VLS terug te willen komen op deze afspraken. In een recent persbericht gaf deze partij aan scholenbouw niet langer op de normale manier te willen financieren, maar het geld eerst jarenlang te willen oppotten. Deze unieke aanpak zou voor de gemeente financieel wellicht voordelig zijn, zoals VLS voorvrouw Marleen Persoon wel vaker betoogd heeft. Maar dat zou dan wel ten koste gaan van onze voorzieningen, onze geloofwaardigheid en natuurlijk vooral de Fortgensschool en haar leerlingen. Voor GroenLinks daarom een onbespreekbare insteek: wij gunnen de school snel een mooi nieuw gebouw.
 
Back To Top