Om de nieuwe Voorschotense gemeentelijke organisatie wat beter te leren kennen, en vooral de (vaak nieuwe) medewerkers van de gemeente Voorschoten, zijn er kennismakingsgesprekken georganiseerd met de Voorschotense fracties.

Sinds een aantal weken zijn de werkzaamheden van de gemeente Voorschoten en Wassenaar weer gescheiden van elkaar. Per gemeente zijn de ambtenaren aan het werk in ´hun’ gemeentehuis.

Na de ‘scheiding’ is er een mogelijkheid gezocht om (opnieuw) kennis te maken met de raads- en commissieleden van Voorschoten. GroenLinks heeft van dit aanbod met veel plezier gebruik gemaakt. Tijdens een wandeling door ons dorp spraken fractieleden over uiteenlopende onderwerpen met verschillende ambtenaren.

Een gesprek over de verkeerssituatie in de Schoolstraat, over de vernieuwing van de Valkewegbruggen, of over de aanpak van lukraak geplaatst afval. Maar ook over het vele werk wat komt kijken bij het tot stand komen van een bouwproject, kwam in deze gesprekken aan de orde.

Dit soort gesprekken heeft er bij de fractie van GroenLinks voor gezorgd dat er nog meer begrip is voor de werkzaamheden die door onze ambtenaren, onze mensen worden uitgevoerd. Het maakt het contact met de ambtenaren tot een contact met mensen die je kent, waardoor de samenwerking onderling alleen maar beter kan worden.

Naast al deze individuele gesprekken was er afgelopen week ook gelegenheid om met alle teamleiders van de gemeente, in het gemeentehuis kennis te maken. Wij van GroenLinks hebben met veel belangstelling geluisterd naar de verhalen van deze bevlogen mensen.

Wij denken ook dat dit de start is van een nieuwe fase; een nog betere samenwerking tussen ambtenaren en politiek, maar vooral een gesprek tussen mensen van de gemeente en GroenLinks. In de komende jaren hopen wij nog veel vaker persoonlijk contact met de medewerkers van de Gemeente Voorschoten te mogen hebben. Het maakt het resultaat van het werk niet alleen beter, het is ook veel leuker zo.

 
Back To Top