Voorschoten schreeuwt om nieuwe woningen. Woningen voor starters, sociale huurders en senioren. Daar wordt hard aan gewerkt. Zo is de woningbouw op het voormalige Intratuinterrein aan de Leidseweg in volle gang. De VVD is blij dat er nu belangrijke stappen worden gezet om ook op andere locaties in Voorschoten nieuwe woningen te bouwen.
Tijdens de raadsvergadering op 25 mei besprak de gemeenteraad startnotities voor drie woningbouwprojecten aan de Raadhuislaan, de Jan Wagtendonkstraat en de Jan Evertsenlaan. Daarmee zijn belangrijke stappen gezet om samen met omwonenden en ontwikkelaars te komen tot concrete bouwplannen. De VVD heeft zich ervoor ingezet dat we hierbij werken aan het bouwen van de typen woningen die nodig zijn, op bebouwing dat past binnen de huidige omgeving en dat we ontwikkelen met respect voor het groen.  

Maar er staan nog meer mooie bouwplannen in de startblokken, zoals de ontwikkeling van de voormalige Vlietschool aan de Einsteinlaan in Vlietwijk. Het schoolgebouw staat al jaren leeg en de locatie is enorm verpauperd. Met het voorstel dat er nu ligt, worden er 24 woningen in verschillende huursegmenten en prijsklassen ontwikkeld. Er wordt nieuw groen in de wijk toegevoegd en duurzaamheid krijgt een prominente rol. Met dit plan komen er nieuwe woningen en wordt er aan Vlietwijk een kwaliteitsimpuls gegeven.

De VVD is er uiteraard blij mee dat er nieuwe woonwijken worden gebouwd en er tegelijkertijd nieuwe plannen voor woningbouw worden gemaakt. Zo worden er elke dag belangrijke stappen gezet om ervoor te zorgen dat ook toekomstige generaties Voorschotenaren een mooi plekje in ons dorp kunnen krijgen.
Back To Top