De gemeente start nog in 2021 met een pilot verduurzaming van haar vastgoed. Door een amendement ingediend door VVD, mede ondertekend door Voorschoten Lokaal Sterk en gesteund door CDA en ONS Voorschoten zal hierbij goed op de kosten worden gelet en wordt een start gemaakt met de verduurzaming van het buurthuis en peuterspeelzaal aan de B.S. v.d. Oyelaan en het buurtcentrum en kinderopvang aan het Aletta Jacobsplantsoen.

Woordvoerder Bram Reinke geeft desgevraagd aan dat bij verduurzaming van gemeentelijk vastgoed altijd moet worden overwogen of dit ook economisch rendabel is. Het is daarbij belangrijk af te wegen of sloop en nieuwbouw, of wellicht verkoop niet passender is. In het geval van de genoemde locaties zal de gemeente een positieve impuls kunnen geven aan haar vastgoed. Te denken valt aan het isoleren, plaatsen van LED verlichting en het plaatsen van zonnepanelen. De lessen die hieruit worden opgedaan zullen worden meegenomen in het vervolgproject verduurzamen gemeentelijk vastgoed.

Verder heeft VVD een motie ingediend welke oproept zoveel mogelijk lokale ondernemers te betrekken bij de uitvoering van de verduurzamingswerkzaamheden. De motie is raadsbreed aangenomen. Bram Reinke is hierover zeer verheugd en voegt toe dat ook voor de gemeente geldt: ken je ondernemers en koop lokaal!     

 
Back To Top