Sinds de start van deze collegeperiode is er hard gewerkt aan het op orde krijgen van de financiën. Door het strakker sturen is gebleken dat het de gemeente niet lukt om alle goedgekeurde plannen tijdig uit te voeren. Het college stelt voor om jaarlijks te evalueren hoe het staat met de uitvoering van de plannen en keuzes te maken gebaseerd op de capaciteit van de organisatie. Dit betekent dat de raad prioriteiten moet stellen en niet alles moet willen. De VVD kiest ervoor om de uitvoering van de bouwprojecten waar de raad de kaders al van heeft vastgesteld zoals bij Intratuin, Segaar-Arsenaal en Starrenburg III en de uitvoering van de economische agenda als prioriteit aan te merken.

Fractievoorzitter Katrien van Meenen: ” Juist het vergroten van onze lokale economie zorgt voor een stijging van de inkomsten voor de gemeente. Dit maakt het mogelijk om voorzieningen te behouden en het aantrekkelijke dorp te blijven waar we allemaal zo van genieten.”

Naast deze twee prioriteiten is het uitvoering van de maatregelen van het IWKP en dan met name het onderhoud van het riool een topprioriteit. Het lukt de gemeente al jaren niet om het gevraagde aantal kilometers riool te vervangen. Inmiddels is gekozen voor een meer realistische aanpak, waarbij integraal en risico gestuurd wordt gewerkt. We vertrouwen erop dat dit op korte termijn resultaat gaat opleveren. De uitvoering van de werkzaamheden zal wel hinder opleveren daar moeten we reëel in zijn. 

De VVD roept het college ook op om een start te maken met het voorbereiden van woningbouw in het centrum. De oprichting van een projectenbureau dat deze inspanningen moet gaan coördineren is een eerste stap in de goede richting. Het verplaatsen van het uitvoerend bedrijf staat ook hoog op de agenda. We zien uit naar de uitwerking van de plannen bij de begroting 2022.

 
Back To Top