In oktober stuurde wethouder Schokker (CDA) de gemeenteraad een informatiebrief over de aanpak van de energietransitie in ons dorp. D66 constateerde dat hier momenteel slechts 3 ambtenaren aan werken in plaats van de benodigde 9. Van het Rijk ontvangt onze gemeente de komende jaren meer geld dan eerder verwacht. D66 roept het college in de Begrotingsraad van 9 oktober dan ook op om ten minste 1 extra ambtenaar aan te stellen.
‘Toen onze gemeente onder financieel toezicht van de provincie kwam in 2017, was er geen financiële mogelijkheid om voldoende ambtenaren aan te stellen om onze ambities voor de energietransitie te realiseren.’ zegt D66 fractievoorzitter Jolien Schroot. ‘De keuzes die het huidig college voorstelt in de begroting voor 2025 vinden wij onvoldoende. Hiermee kunnen we niet aan gemaakte afspraken voldoen. Mijn partij wil meer ambtelijke capaciteit want anders blijven we stil staan.’

Inmiddels heeft het gemeentebestuur de septembercirculaire ontvangen. Dit is een brief van het Rijk waaruit blijkt dat Voorschoten extra financiële ruimte heeft. Dit is de kans om met het extra geld de energietransitie echt uit te voeren. D66 vraagt, samen met Groen Links, het college om extra ambtenaren aan te stellen. Dat is noodzakelijk want het is bijvoorbeeld een enorme arbeidsintensieve klus om inwoners te helpen bij de overgang van aardgas naar andere manieren om huizen te verwarmen. D66 laat niemand in de kou staan.
Back To Top