Voorschoten - Enige tijd geleden heeft de gemeenteraad van Voorschoten besloten geen geld meer ter beschikking te stellen voor natuur- en milieueducatie (NME) in de gemeente. GroenLinks betreurde dit besluit.

"We wilden weten wat nu de stand van zaken is voor wat betreft natuur- en milieueducatie. Daarover hebben we vragen gesteld. We schrokken wel van de antwoorden. Daarom hebben we ze op de agenda gezet van de commissie Mens en Samenleving. De gemeente Voorschoten heeft geen overzicht over wat de scholen aan NME doen. Het is wel bekend dat enkele lessen worden gegeven, maar wat er in totaal gebeurt is weten we niet.  Leskisten die beschikbaar zijn bij de gemeente worden nauwelijks gebruikt: er is er één uitgeleend. Hoe dat kan is niet bekend. Wethouder Adema (VVD) stelde terecht dat als de gemeenteraad meer wil, deze dan ook daarvoor de middelen beschikbaar moet stellen. GroenLinks vindt dat dat ook moet gebeuren.

Een kinderboerderij is bij uitstek de plek waar kinderen kunnen leren over natuur en milieu. Ook daarnaar hebben we vragen gesteld. De kinderboerderij, die al 50 jaar in ons dorp staat, heeft een belangrijke publieke functie. De gemeenteraad heeft helaas besloten de kinderboerderij te privatiseren en geen strakke voorwaarden gesteld aan de NME daar in de toekomst.

We hebben er bij de wethouder op aan gedrongen om deze voorwaarden helder te stellen en duidelijk te maken wat er gebeurt als de kinderboerderij bijvoorbeeld het keurmerk voor kinderboerderijen niet binnen de afgesproken termijn haalt.
Ook hebben wij erop aangedrongen de vrienden van de kinderboerderij, die zich jarenlang hebben ingezet voor de kinderboerderij en deskundig zijn op het gebied van NME, te betrekken in het maken van afspraken over wat in de toekomst verwacht wordt aan NME op de kibo. Zo wordt optimaal gebruik gemaakt van kennis en betrokkenheid onder Voorschotenaren.

Natuur- en milieueducatie brengt kinderen en volwassenen in contact met hun leefomgeving, waarvan zij deel uitmaken,  en leert ze daarmee omgaan. Daarom vindt GroenLinks deze taak een gemeentelijke verantwoordelijkheid."

 
Back To Top