De gemeenteraad besluit op 7 oktober over een voorstel van b&w tot verkoop van het Ambachts- en Baljuwhuis. Het lijkt erop dat de overeenkomst die de wethouder met de beoogd koper heeft gesloten vooral om geld gaat en niet om de betekenis van het AB-huis voor de inwoners van Voorschoten.

Toen jonkheer Hendrik Steengracht in 1912 het Ambachtshuis  schonk aan de gemeente was hier de voorwaarde aan verbonden dat de gemeente het zoveel als mogelijk ten nutte van Voorschotenaren beschikbaar stelt. Het pand is dus geen commercieel vastgoed waar je zoveel mogelijk geld mee probeert te verdienen. Het moet ook gratis of voor een gereduceerd tarief gebruikt kunnen worden door Voorschotense verenigingen, voor exposities of culturele voorstellingen. Het gaat om de publieke functie van het Ambachts- en Baljuwhuis. Een pand dat behoort tot het dna van Voorschoten.

Wethouder Cramwinckel zei het in juni 2020 als volgt. In de visie van het college zou Voorschoten toe moeten naar een AB-huis met een combinatie van een commerciële functie en een publieke functie waarbij er voor wat betreft de publieke functie een commissie wordt ingesteld die niet alleen een aantal praktische afspraken maakt, maar ook meedenkt over de invulling van de publieke functie van het AB-huis.

Over het voorstel dat vorig jaar werd gesproken liepen de meningen in de raad sterk uiteen. Sommige partijen vonden de garantie dat er 150 dagen om niet dan wel een gereduceerd tarief beschikbaar zouden zijn onvoldoende, andere partijen vonden het wel genoeg en weer andere wilden überhaupt niet verkopen.

Het nieuwe voorstel van wethouder Spil waarover de raad nu een besluit moet nemen levert de gemeente meer geld op in vergelijking met vorig jaar. Maar de afspraken over de ruimte voor de publieke functie zijn veel slechter. Nu zijn er 52 dagdelen die ingezet kunnen worden voor de publieke functie, vorig jaar ging het om 150 dagen of 300 dagdelen. Een groot verschil,

Volgens de PvdA is dit onvoldoende om inhoud te geven aan een publieke functie die iets voorstelt. Ad de Graaf : “Daarom wil de PvdA dat de gemeenteraad wethouder Spil verzoekt opnieuw te overleggen met de beoogd koper over het aantal dagen dat beschikbaar komt. Het aantal waar vorig jaar sprake van was kan daarbij als inspiratiebron werken. Donderdag zal blijken waar de raad voor kiest: voor wat meer geld of voor een publieke functie van enige betekenis”.

 
Back To Top