Op 12 november 2020 heeft de gemeenteraad ingestemd met het advies van het college van B&W van Voorschoten, om het pand aan de Voorstraat 12 (Ambachts- en Baljuwhuis) via openbare inschrijving te verkopen. Dit met in achtneming van een aantal randvoorwaarden. Het college neemt op 7 september een besluit over de verkoop, onder voorbehoud van eventuele wensen en bedenkingen van de raad.

Het college heeft kennis genomen van berichten die de afgelopen week zijn verschenen in de media. Daarin is de mogelijk beoogd koper reeds naar buiten getreden. Het college heeft nog  geen officieel besluit over de verkoop genomen.

Definitief besluit

Nadat de gemeenteraad haar wensen en bedenkingen naar voren heeft gebracht, neemt het college een definitief besluit over de voorgenomen verkoop. Hierna vindt ondertekening van de koopovereenkomst plaats. De juridische eigendomsoverdracht van het bedrijfspand is gepland rond 1 november 2021.