Meer dan 600 inwoners en ondernemers hebben meegedacht over hoe we in de komende decennia in Voorschoten kunnen overstappen van aardgas op verwarming door duurzame warmtebronnen. ‘Daar ben ik ontzettend blij mee en daar wil ik al die inwoners ontzettend voor bedanken’, aldus Erika Spil, de wethouder in Voorschoten van duurzaamheid. De eerste transitievisie warmte, zoals het globale plan officieel heet, is klaar. Daarin staat hoe we in Voorschoten willen overgaan op duurzame verwarming van onze huizen en kantoren. Zo’n plan moet elke gemeente maken voor het eind van dit jaar. De transitievisie warmte wordt nu eerst behandeld op 25 november in de raadscommissie Wonen, Ruimte & Groen Voorschoten. Op 16 december komt de visie dan in de gemeenteraad, die er dan een besluit over moet nemen.

Zoveel meedenkers: ‘Echt Voorschoten’

Erika Spil vindt het ‘echt Voorschoten’ dat er zoveel mensen hebben meegedacht over het plan. ‘En toch was ik ook positief verbaasd: zoveel! Er was bijvoorbeeld meteen al een groepje inwoners dat waardevolle feedback wilde geven toen de technisch-economische analyse gemaakt werd. Maar liefst ruim 600 inwoners dachten mee via een vragenlijst en 70 inwoners deden mee aan de online werksessie. En dan waren er nog eens 200 - waarvan het merendeel nieuwe mensen -  inwoners die reageerden op de oproep of alle informatie die was opgehaald goed was verwoord in het participatieverslag.’

‘Omdat zoveel mensen hun mening, zorgen en ideeën hebben gedeeld, weten we beter wat er leeft. Al die informatie hebben we verwerkt in de transitievisie warmte. Als we volgende stappen zetten gaan we opnieuw met inwoners in gesprek. Dat zal hoe duidelijker plannen worden, steeds intensiever zijn’, vertelt Erika Spil.

 

Tijdens het opstellen van deze visie heeft de gemeente ook een beroep kunnen op de woningcorporaties De Sleutels en Woonzorg, netwerkbeheerder Alliander, drinkwaterbedrijf Dunea en de provincie Zuid-Holland. ‘Zij wilden meedoen in de projectgroep transitievisie warmte. Ze waren klankbord en dachten heel goed met ons mee. Zo konden we met de verschillende belangen en randvoorwaarden rekeninghouden. Dat was heel waardevol’, vindt wethouder Spil.
 
Back To Top