De uitvoering van de nieuwe woonvisie is gestart en daarin krijgen sociale huurwoningen ruim aandacht. In antwoord op vragen heeft de wethouder verder toegezegd daarnaast aandacht te willen besteden aan woningen in het middensegment van huren en kopen.

In een vergadering van de commissie Wonen, Ruimte en Groen is duidelijk geworden dat de gemeente vol wil gaan voor de ambitie om 150 extra sociale huurwoningen (tot 720 euro per maand) te bouwen, bovenop het aandeel van 25% dat sinds kort bij elk nieuw woningbouwproject opgeleverd moet worden. Op deze manier wordt een begin gemaakt met een inhaalslag om meer betaalbare woningen in Voorschoten te krijgen. Dat is hard nodig want er zijn in het recente verleden vooral veel dure woningen gebouwd.

Natuurlijk is er veel behoefte aan goedkope gezinswoningen, waarmee starters een plek op de woningmarkt kunnen vinden. Maar er is tegelijk ook veel vraag naar appartementen die geschikt zijn voor alleenstaanden, koppels en ouderen. Deze appartementen hoeven niet het volume en bijhorende prijs van een gezinswoning te hebben, maar kunnen bestaan uit twee of drie kamers met een leeftijdsbestendige inrichting. GroenLinks raadslid Paul ’t Lam: “Juist die appartementen kunnen een oplossing zijn voor mensen in Voorschoten die nu in een te grote ééngezinswoning zitten en geen alternatieven hebben om daar uit te komen.”

Het blijft lastig om ook zulke betaalbare woningen in Voorschoten te realiseren. Ontwikkelaars zullen altijd willen verdienen aan projecten en bouwen daarom naast de verplichte sociale woningen vaak bij voorkeur dure huizen met hoge winstmarges. Omdat de gemeente ook nog eens weinig eigen grond kan aanbieden voor woningbouw, zijn de mogelijkheden om hier invloed op uit te oefenen beperkt.

GroenLinks en de SP zijn blij dat het huidige gemeentebestuur de wooncrisis serieus neemt. SP-raadslid Erik Maassen: “Het vorige college bouwde nauwelijks en halveerde het percentage sociale woningbouw voor nieuwbouwprojecten. We hebben een achterstand in te halen.” De SP wil meer sociale woningbouw in Starrenburg III om de opgelopen tekorten in te halen. Daarvoor moeten besluiten van het vorige college worden aangepast.

Na herhaaldelijke aandacht voor dit onderwerp, onder andere vanuit de SP en GroenLinks, deed wethouder Cramwinckel de toezegging om zich ook in te zetten voor dit middensegment. Huurwoningen tot 1000 euro en koopwoningen tussen de 200.000 en 350.000 euro zijn interessant voor veel mensen, maar nauwelijks beschikbaar in Voorschoten. GroenLinks en de SP willen alleen goedkope koopwoningen als kan worden vastgelegd dat de woningen voor langere tijd betaalbaar blijven. De partijen hopen dat komende woningbouwprojecten in ons dorp een kans bieden om meer betaalbaar aanbod te realiseren, in de sociale sector en net daarbuiten.

 
Back To Top