Foto: SP
Voorschoten - Vinden inwoners van Voorschoten.  De SP kreeg zaterdag jl enorm sterke reacties op de vrijwilligersmarkt op de vraag " Verkeer in Voorschoten veilig ? Waar moet het beter? 
In de SP kraam in de Voorstraat konden inwoners op een plattegrond van het dorp aangeven waar zij het onveilig vinden.  Maar liefst 25 "pijn punten" werden op de plattegrond aangegeven, door voetgangers en fietsers.
 
Er was veel woede over het te harde rijden en a-sociaal gedrag van sommige automobilisten en de vraag om handhaving door de politie was groot. Maar er werden ook punten aangegeven waar , volgens de betrokkenen,  door middel van een andere verkeers inrichting echt nog verbetering kan worden gemaakt.
 
De SP Voorschoten gaat alle aangemerkte punten nog eens goed na en zal de resultaten aan het Gemeente bestuur voorleggen. De aangenomen SP motie voor een professioneel verkeersonderzoek is zeer actueel, blijkt uit de actie van zaterdag.
 
Back To Top