Al jaren is het jeugd- en jongerenwerk een van de belangrijkste maatschappelijke voorzieningen van Voorschoten. Onlangs brachten VVD-raadslid Bart Lavrijsen en kandidaat-raadslid Rianne de Bruin een werkbezoek aan het jeugd- en jongerenwerk en spraken met jongerenwerker Erik Bierman over zijn werk, jongerenthema’s en de lokale samenwerking.

Het jongerenwerk van Voorschoten Voor Elkaar voert in Voorschoten verschillende taken uit. Het zogenaamde out-reachend werk – waarbij jongerenwerkers de jongeren op straat opzoeken en in gesprek gaan – is een belangrijk onderdeel van het jongerenwerk. Maar het team van jongerenwerkers houdt zich ook bezig met signaleren van hulpvragen, het coachen en begeleiden van jongeren en met het aanpakken van overlastsituaties. Hierbij wordt nauw samengewerkt met andere (maatschappelijke) organisaties, verenigingen en de politie. Ook werd er gesproken over de mooie ontwikkelingen binnen het Voorschotense jongerenwerk. Er worden voortdurend nieuwe activiteiten ontwikkeld, de samenwerking in het lokale netwerk blijft versterkt worden en momenteel wordt er hard gewerkt aan een nieuwe accommodatie.

Bierman gaf aan kansen te zien bij een nog sterkere samenwerking met (sport)verenigingen en lokale ondernemers. “Voorschoten kan wel wat bruizender worden, zeker voor jongeren. Als we met z’n allen optrekken, kunnen we relatief eenvoudig en goedkoop veel meer bereiken en een groter maatschappelijk effect realiseren.” De VVD steunt deze oproep van harte.  

 
Back To Top