Het college van B&W van Voorschoten heeft een geschikte partij gevonden die het Ambachts- en Baljuwhuis wil kopen: Boris Bayer Beheer BV. Zijn aanbod voldoet het beste aan de koopvoorwaarden. Als de raad instemt wordt het definitieve koopcontract getekend.

De potentiële nieuwe eigenaar wil het restaurant in het Ambachts- en Baljuwhuis handhaven en uitbreiden met een hotelfunctie en een ruimte om te trouwen. Een deel van deze ruimte kan worden gebruikt voor een wekelijkse activiteit ‘van een in overleg met de gemeente bedoelde partij, vrij van huur en het algemeen belang dienende. ‘ Hiermee is het legaat dat op het pand rust, gerespecteerd. Wethouder Erika Spil: “Er is de afgelopen maanden hard gewerkt en een zorgvuldig proces gevoerd rond de verkoop van het AB-huis. Hiermee zal het Ambachts- en Baljuwhuis de belangrijke plek die het heeft in Voorschoten ook de komende jaren kunnen vervullen”.

Onafhankelijke experts

Sinds juni van dit jaar staat het pand in de Voorstraat te koop op Funda. Het college heeft een groep van onafhankelijke experts gevraagd om de verkoopprocedure te begeleiden, de plannen van de gegadigde kopers te bestuderen, te beoordelen en een partij te selecteren. De experts hebben dit gedaan, ieder op grond van hun deskundigheid. Dit zijn makelaardij, marktkennis, notariaat, monumentenexpertise en ondernemerschap. Zij hebben een biedboek opgesteld, dat 15 keer is opgevraagd. Er zijn vervolgens negen bezichtigingen geweest waarna vier partijen zijn benaderd om hun plan nader uit te werken. De expertgroep heeft de vier biedingen beoordeeld op de vijf voorwaarden. Dit zijn behoud van het authentieke Rijksmonument, invulling van het maatschappelijk karakter, accepteren van het huidig gebruik, invulling van een publieke functie voor de gemeenschap van Voorschoten, bijdrage aan versterking van het dorpscentrum en de koopsom. De deskundigen waren unaniem over hun eindoordeel.  “Het is een bijzonder gebouw met bijzondere waarde - gevoelsmatig, historisch, monumentaal -  dat om een bijzondere koper vraagt; integer, ondernemend, begripvol naar de omgeving. Om het plat te zeggen: het zoeken was niet naar snel geld, maar naar visie, duurzaamheid en financiële zekerheid op langere termijn”, aldus het eindrapport.

Gemeenteraad aan zet

Het college neemt dit advies over. De gemeenteraad gaat zich nu buigen over de voorgenomen verkoop van het Ambachts- en Baljuwhuis en vergadert erover in de commissievergadering op 30 september. Op 7 oktober zal de gemeenteraad hun wensen en bedenkingen bespreken over de verkoop van het Ambachts en Baljuwhuis.

 
Back To Top