Zeventien nieuwkomers startten maandag 6 september als proef met de nieuwe manier van inburgeren. Onder de noemer ‘de Brugklas’ gaan zij de komende 3 maanden aan de slag met taal, op excursie en doen zij mee aan verschillende activiteiten.

Met deze proef oefenen de gemeenten Leidschendam-Voorburg, Voorschoten en Wassenaar met de nieuwe regels van de Wet inburgering die op 1 januari 2022 ingaan. De nieuwe inburgeringswet vraagt gemeenten om extra aandacht te hebben voor de persoonlijke talenten en wensen van nieuwkomers.

Wethouders Floor Kist (Leidschendam-Voorburg), Paul de Bruijn (Voorschoten) en Inge Zweerts de Jong (Wassenaar): “Ieder mens is anders. Voor een soepele inburgering is het belangrijk om te weten wat iemand kan en wil. Met de Brugklas bieden we inburgeraars een traject dat aansluit bij hun persoonlijke ambities en potentie.”

Voor iedere nieuwkomer een programma op maat

In de Brugklas is er tijd om nieuwkomers te leren kennen en leren zij de gemeente kennen. De consulent van de gemeente stelt samen met de nieuwkomer een plan op voor een programma op maat. Naast taalles en excursies naar belangrijke plekken, zoals de bibliotheek en huisarts, nemen nieuwkomers deel aan activiteiten zoals een training over financiën en een workshop gezond eten. De gemeenten werken hiervoor nauw samen met maatschappelijke organisaties.

“Door de samenwerking met onze maatschappelijke partners kunnen we nuttige en leerzame activiteiten aanbieden. Daarbij kunnen we rekenen op veel enthousiasme en bereidheid tot meedenken en –doen. Alleen samen maken we de nieuwe aanpak voor inburgering succesvol”, aldus de wethouders.

Gemeenten krijgen vanaf 1 januari de regie over inburgering

Vanaf 1 januari 2022 treedt de nieuwe Wet Inburgering in werking. Het doel is dat inburgeraars zo snel mogelijk de taal leren en mee kunnen doen in onze gemeenten, zowel op de arbeidsmarkt als in sociale kringen. Waar gemeenten eerst weinig tot geen invloed hadden op de inburgering, krijgen zij nu de regie.

 
Back To Top