Eind 2018 besloot is besloten tot het invoeren van kostendekkende en dus veel hogere tarieven voor de  huur van gemeentelijke accommodaties door verenigingen. Deze verhoging moest plaatsvinden omdat Voorschoten anders in strijd met landelijke regels zou zijn.  Tegelijkertijd is besloten verenigingen hiervoor financieel te compenseren. De invoering van de huurverhoging is 1 januari 2020, maar de verenigingen zitten in onzekerheid en zijn ongerust. De PvdA heeft hierover vragen gesteld aan wethouder Cramwinckel.

Verenigingen moeten tussen 1 november 2019 en 1 januari 2020 een aanvraag indienen voor financiële compensatie.  Uiterlijk 1 maart krijgen ze dan een reactie van de gemeente. Maar in de concept-huurovereenkomst staat ook dat een vereniging voor 1 januari 2020 al de eerste huurtermijn moet betalen. Een voorbeeld.

Muziekvereniging Laurentius betaalt dit jaar € 6.950 huur. In 2020 wordt dat € 30.230. Eind februari 2020 krijgt Laurentius de financiële compensatie, maar Laurentius heeft nu nog geen brief waarin staat hoe hoog die precies is. En volgens de huurovereenkomst moet Laurentius al voor 1 januari de helft van de huur over 2020 betalen (ruim € 15.000).

Ook al mag je ervan uit gaan dat de gemeente doet wat is afgesproken, de zorgen zijn heel begrijpelijk. Kun je een huurovereenkomst tekenen terwijl je nog niet zwart op wit hebt hoe hoog die financiële compensatie zal zijn en voor hoeveel jaar deze compensatie beschikbaar is? En heb je wel voldoende geld in kas om die forse huur voor te schieten?  

Op 14 november heeft de PvdA wethouder Cramwinckel om opheldering gevraagd. Is de wethouder op de hoogte van de ongerustheid? Weet hij dat er onzekerheid bestaat over de duur en de hoogte van de financiële compensatie? Het plan is nu dat de compensatie telkens voor 1 jaar wordt vastgesteld en toegekend.

Is het wel verantwoord een nieuwe huurovereenkomst te tekenen wanneer je officieel nog niet weet wat de duur en de hoogte van de compensatie is? En mag je in zo’n situatie verwachten dat elke vereniging de huurverhoging kan voorschieten?

In zijn reactie zei de wethouder dat hij op de hoogte is van de zorgen en met een aantal hiervan al in gesprek is. Hij verzekerde dat het de bedoeling  is verenigingen volledig te compenseren voor de huurverhoging. Cramwinckel vertelde ook dat hij opdracht heeft gegeven om de uitvoering van de huurverhoging en die van de financiële compensatie bij elkaar te brengen. Dus niet eerst het één en dan het ander. Tenslotte wil hij nagaan of niet jaarlijks maar over twee of meer jaren afspraken met verenigingen kunnen worden gemaakt.

De PvdA gaat ervan uit dat de wethouder de komende weken een einde maakt aan de bestaande onzekerheid bij verenigingen.  

 
Back To Top