Marjolijn Eshuis

De gemeenteraad besluit donderdag 11 en 18 juli over een aantal belangrijke zaken. Deze en volgende week deel ik graag een aantal observaties met u. Deze week:

Van een ‘bepalende’ overheid naar ‘samenwerkende’ overheid
De gemeente wil inwoners meer en vroegtijdig gaan betrekken bij belangrijke onderwerpen die Voorschotenaren aangaan. Het is wenselijk om als college, raad en inwoners meer samen op te gaan trekken, op zoek naar zo goed mogelijke en breed gedragen besluiten. Dit, in het belang van inwoners van Voorschoten!

Dat betekent dat de rol van de lokale overheid verandert: van een ‘bepalende’ overheid naar een ‘samenwerkende’ overheid.  Volgens de ‘bestuurskrachtmeting 2016’ wordt de actieve samenleving in onze gemeente nog onvoldoende benut. ‘Een duidelijke structuur, procesbeschrijving en coördinatie ontbreken, waardoor inwoners niet goed weten wat zij mogen verwachten’. Het is positief dat het college duidelijkheid wil scheppen over hoe participatie op een goede manier plaats kan vinden.

Het is niet voor het eerst dat de gemeenteraad ‘Burgerparticipatie’ bespreekt. Een raadsbrede werkgroep boog zich in 2016 over dit onderwerp, waarna de raad de nota ‘Burgers betrekken’ vaststelde. Raad en college hebben op dat moment onvoldoende aandacht besteed aan de uitvoering, en er zijn ook geen middelen vrijgemaakt, waardoor de vaststelling van de notitie onvoldoende tot die verandering heeft geleid, die we als werkgroep voor ogen hadden.  

Dat is een gemiste kans. ‘Participatie’ vraagt een andere manier van werken van college, ambtenaren én raad. Hun rollen veranderen. Die verandering vindt niet vanzelf plaats: het vraagt goede begeleiding en mogelijk scholing. Dat betekent ook dat er kosten aan verbonden zijn. Laten we in het vervolg als colleges en raden, de zaken in één keer goed doen. Dat scheelt inspanning, tijd én middelen. Geld dat we beter kunnen gebruiken voor goede uitvoering van plannen.

Ook nu weer geldt dat het ‘op een andere manier gaan werken’ valt of staat met de wil van het college én raad om in die andere geest te gaan werken. Het vraagt daarnaast van alle partijen aan tafel om constructief met elkaar te werken.
Het huidige college wil werk maken van ‘participatie’ (bijv. milieubeleidsplan), maar kan daar in de praktijk méér naar handelen. De processen ‘opvolging Cultureel Centrum’, het ‘toewerken naar een

Brede Welzijnsorganisatie’, en het gesprek over ‘de toekomst van het Ambachts- & Baljuw-huis’ hadden dan denk ik niet zoveel insprekers naar het gemeentehuis gelokt. ‘The proof of the pudding is in the eating’!  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 
Back To Top