Is Voorschoten in 2020 nog zelfstandig,  is het Leiden Zuid of is het met een ander dorp een groene gemeente tussen Leiden en Den Haag? De PvdA wil in mei een routekaart waarin staat hoe, wanneer en waarover allerlei verschillende groepen  Voorschotenaren worden betrokken bij de discussie over de toekomst van ons dorp.

Een initiatiefgroep organiseert 5 maart een bijeenkomt in het Bondsgebouw voor belangstellenden.  En ook tijdens het  lijsttrekkersdebat op 8 maart willen gespreksleider en aanwezigen wel eens weten wat de verschillende lijsttrekkers hiervan vinden.

In het bondsgebouw lijkt een grote meerderheid te kiezen voor zelfstandigheid: ‘Voorschoten moet zijn dorpskarakter houden, dat bevordert de sociale samenhang en het verenigingsleven.’ Heel belangrijk vindt iedereen het behoud van het groene karakter van ons dorp. Blijft dat wel overeind in een Groot Leiden, zo was de vraag. Tegelijkertijd worden de ogen niet gesloten voor de simpele waarheid dat we in de Leidse regio zitten. Het is dus belangrijk om goed samen te werken. Maar fusie?

Na afloop hoor of lees je op sociale media de kritiek: “de aanwezigen zijn niet representatief voor Voorschoten, het zijn vooral grijze mensen en het zijn altijd dezelfden”. En dit biedt de ruimte om conclusies uit de bijeenkomst weg te wuiven.

Drie dagen later is het lijsttrekkersdebat, georganiseerd door de ondernemersvereniging. Ook daar veel aandacht voor onze bestuurlijke toekomst. Er is geen enkele lijsttrekker die tegen zelfstandigheid is. Toch proef je wel verschillen. En ook hier hoor je na afloop weer de kritiek: “tsja, zo’n avond georganiseerd door de ondernemers, dat is ook niet representatief”.  

Een besluit over de bestuurlijke toekomst is ingewikkeld. Worden de kwaliteit van het bestuur en van onze voorzieningen beter in een grote gemeente? Maar wordt het dan niet erg afstandelijk?  En hoe bewaken we ons groene karakter? Raken we onze zeggenschap kwijt of maakt het niets uit? Als de provincie een Groot Leiden wil, heeft het dan nog wel zin om ons hier druk over te maken?

Niemand zal ontkennen dat het ingewikkeld is, maar de PvdA wil voorkomen dat  Voorschotenaren pas worden geraadpleegd  als een besluit al zo ongeveer genomen en er nauwelijks ruimte is voor een ander geluid.

Daarom wil Ad de Graaf, lijsttrekker PvdA, snel  een routekaart.  “Ik roep b&w en de nieuwe gemeenteraad op om zo snel mogelijk een routekaart te maken. De routekaart  moet er in mei  zijn. De initiatiefgroep en de ondernemers worden hierbij betrokken, maar de uitdaging is om veel meer groepen mee te laten praten”.

 
Back To Top