PvdA fractievoorzitter Henk Overbosch roept alle fracties op tot samenwerking. Foto: pr

Voorschoten - (persbericht) De PvdA heeft op 25 oktober een alternatieve en sluitende gemeentebegroting gepresenteerd met de titel “Voorschoten verdient beter”. Noodzakelijk omdat de begroting van B&W een document is waarin boekhouden centraal staat, op belangrijke voorzieningen wordt bezuinigd, kwetsbare Voorschotenaren worden getroffen en veel voorstellen nauwelijks worden onderbouwd.


Het gemeentebestuur heeft de afgelopen jaren veel meer uitgegeven dan ontvangen, maar liefst 75 miljoen. Daarom staat Voorschoten nu onder toezicht van de provincie. We moeten naar een begroting die sluitend is, met net zoveel inkomsten als uitgaven. En waarbij we de schuldenberg verminderen. Dat vindt de PvdA ook!

In de commissievergadering van 26 oktober heeft fractievoorzitter Henk Overbosch de belangrijkste punten van de alternatieve begroting toegelicht en vragen gesteld aan het college. Hij heeft de andere fracties gevraagd samen op te trekken om te komen tot een betere sluitende begroting. Het behoud van goede voorzieningen is namelijk essentieel voor de leefbaarheid in ons dorp.
Juist bij bezuinigingen moet je politieke keuzes maken en moeten B&W en fracties in de gemeenteraad laten zien wat hun visie op de toekomst van Voorschoten is. Wat vind je belangrijk en wat minder belangrijk. Want niet alles kan. Het één gaat soms ten koste van het ander. Daarom een alternatieve begroting met onze voorstellen, gebaseerd op de volgende uitgangspunten.

Voorschoten is meer dan een dorp met grenzen, het is een gemeenschap waarin burgers wonen, winkelen, naar school gaan, werken, forenzen, vrijwilligerswerk doen, recreëren. Dat moet je koesteren, dat moet een gemeentebestuur ondersteunen en actief stimuleren. Bij zo’n Voorschoten hoort een levendig Voorschoten, een aantrekkelijk centrum zonder leegstand maar met culturele voorzieningen op een schaal die bij ons hoort.

Het gemeentebestuur heeft vervolgens een verantwoordelijkheid voor een sociaal Voorschoten dat burgers beschermt en zoveel mogelijk wegblijft van bezuinigingen op voorzieningen voor de meest kwetsbaren. Toezicht op en handhaving van de openbare orde is onderdeel van een dorp zoals wij dat voor ogen zien. Handhaving van parkeerregels, preventie van criminaliteit, tegengaan van overlast, het hoort er allemaal bij. En vanzelfsprekend is een noodzakelijk uitgangspunt dat we zorgen voor een gezond financieel beleid.

De begroting van B&W straalt geen visie uit. En in de commissie Bestuur & Burger van 26 oktober werd dat nog eens bevestigd. Er moet bezuinigd worden (is PvdA het mee eens) maar alternatieven worden door B&W weggewoven met als argument dat de provincie eigenlijk al akkoord is met de B&W-begroting. En wie begrijpt het nog als een vertegenwoordiger van B&W zegt dat het college helemaal niet besluit dat het zwembad dicht moet, maar alleen maar de subsidie intrekt? En vervolgens uitspreekt dat de Provincie niet alleen onze meerjarenbegroting beoordeelt, maar ook kijkt naar de mentaliteit van de gemeenteraad? De PvdA wil samen met andere fracties deze collegevoorstellen bijsturen.

Iedereen kan onze alternatieve gemeentebegroting lezen op onze website www.voorschoten.pvda.nl en daar op reageren. Wij doen ons best elke reactie te beantwoorden. We gaan hierover graag met iedereen in gesprek. Samen komen we tot de beste oplossingen.

Voorschoten verdient beter!

 

 
Back To Top