De plannen voor een multifunctionele accommodatie (MFA) zijn uitgebreid besproken. De afgelopen 15 jaar zijn meer dan een dozijn voorstellen voor een MFA langs gekomen in de raadszaal. Elke keer bleken voorstellen niet haalbaar te zijn. Nu heeft het college een goed en concreet voorstel op tafel gelegd, een plan dat financieel haalbaar is en een groot deel van de Voorschotense cultuurorganisaties ruimte biedt. GroenLinks steunt dit voorstel van harte. GroenLinks fractievoorzitter Albert Deuzeman hield in de commissievergadering een duidelijk verhaal over de noodzaak van een nieuw MFA voor de Voorschotense cultuurorganisaties en de continuïteit van cultuur in Voorschoten. Het voorstel van het college maakt het mogelijk dat er een MFA bij de bibliotheek gerealiseerd kan worden. Niet onbelangrijk, het is ook een voorstel dat op korte termijn gerealiseerd kan worden, want uitstel kan de Voorschotense cultuur niet hebben. Het Cultureel Centrum kan wellicht nog één of twee jaar in deze staat open gehouden worden, maar dat houdt echt een keer op en dan hebben we niets.

Het voorstel van het college is noodzakelijkerwijs een compromis tussen wensen en ambities enerzijds, financiën en uitvoerbaarheid anderzijds. Een compromis dat al bekend is sinds oud-wethouder Mol dit als enig haalbaar alternatief neerzette.

Partijen die niet al hun wensen gerealiseerd zien in de plannen bij de bibliotheek vestigen hun hoop op weer een plan op de locatie Kruispuntkerk, waarvoor dit monument dan wel gesloopt zou moeten worden. Het plan laat zich lastig vergelijken met het voorstel van het college, omdat het nog lang niet uitgewerkt is. Zoals het er nu ligt is dit plan al wel minstens 2.5 miljoen duurder en het is bovendien op juridisch drijfzand gebouwd. Toestemming krijgen voor de sloop van de Kruispuntkerk is op korte termijn onmogelijk en op lange termijn bijzonder onwaarschijnlijk.

Daarmee is dit alternatieve plan geen keuze waar Voorschotense organisaties de komende jaren iets aan kunnen hebben. Dat is het grote probleem bij alle mogelijke alternatieven. Juist die Voorschotense cultuurorganisaties waren de reden om over de bouw van een MFA na te denken. De oplossing die er nu ligt kan voorzien in de vraag van veel organisaties in het dorp, zeker omdat er ook elders in het dorp zaalruimte beschikbaar blijft. GroenLinks zal met overtuiging dit voorstel steunen. De raad moet nu eindelijk de knoop doorhakken.
 
Back To Top