Ook binnen Voorschoten zijn er diverse huishoudens die financieel de touwtjes moeilijk aan elkaar kunnen knopen. Niet al die huishoudens zijn goed in beeld bij de gemeente, maar de huishoudens die gebruik maken van de Voedselbank wel. Om hen zo rond de dure feestdagen een steuntje in de rug te geven, stelt GroenLinks voor om de klanten van de Voedselbank een waardebon te geven. Structurele armoede kennen we helaas ook in Voorschoten. De gemeente kan dat probleem niet zelfstandig oplossen, maar kan wel een helpende hand bieden. Daarvoor is het dan wel van belang om de diverse groep huishoudens met financiële problemen goed in beeld te krijgen, om vervolgens tot een beter idee te komen wat noodzakelijk is om armoede in de breedte terug te dringen in Voorschoten. Daarvoor kan Voorschoten niet volstaan met alleen het huidige minimabeleid: om meer dan alleen de groep strikte minima in Voorschoten te helpen, is een volwaardig armoedebeleid gewenst. Het zou dan ook goed zijn voor Voorschoten om zo’n armoedebeleid op te zetten, maar GroenLinks wil niet wachten tot het zover is en alvast initiatieven ontplooien waar dat mogelijk is.

De stijgende energietarieven, en natuurlijk corona, betekenen acute problemen voor huishoudens op de rand van bestaanszekerheid. Ook als die nog niet allemaal bereikt kunnen worden, is het goed te helpen waar dat wel kan. GroenLinks wil daarom de klanten van de Voorschotense Voedselbank, die op korte termijn te bereiken zijn door de gemeente, een blijk van ondersteuning geven. Op initiatief van GroenLinks raadslid Paul ’t Lam kwam er daarvoor een motie. Hierin wordt een breed bruikbare waardebon beschikbaar gesteld, die onderdeel moet worden van het pakket dat de Voedselbank in december verstrekt. Juist rond de feestdagen kan een extraatje voor deze huishoudens een groot verschil maken. “Effectief beleid opstellen is belangrijk, maar het vraagt ook tijd. Het is belangrijk om in de tussentijd datgene op te pakken wat we dan wel kunnen doen,” aldus ‘t Lam. “GroenLinks wil doen wat werkt.” De motie werd mede ingediend door het CDA, de SP en de PvdA. Alleen Marleen Persoon van VLS en de aanwezige fractieleden van de VVD stemden uiteindelijk tegen.
 
Back To Top