Nederland staat voor een grote opgave: de overgang van het Gronings aardgas naar meer duurzamere alternatieven, de zogeheten warmtetransitie. Gemeenten spelen in deze overgang een sleutelrol, maar zijn niet uitgerust om dit op zichzelf te realiseren. De gemeenten Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest, Voorschoten en Zoeterwoude zijn daarom van plan een samenwerking op te richten op het gebied van de warmtetransitie. Onderdeel hiervan is het onderzoek naar aansluiting op het warmtenet dat zijn oorsprong vindt in de Rotterdamse haven.

De VVD woordvoerder raadslid Bram Reinke zegt desgevraagd: het voorstel tot het aangaan van deze samenwerking zoals het voorligt, vraagt Voorschoten om op een rijdende trein te stappen waarbij we de volledige controle over afspraken rondom het warmtenet uit handen geven. Dat kan niet de bedoeling zijn. Zeker omdat het nog maar de vraag is wat de warmteleiding voor Voorschoten kan betekenen aangezien we niet over een stadswarmtenet beschikken. De kosten en lasten voor Voorschoten zijn op dit moment onduidelijk en lijken vooralsnog niet op te wegen tegen de baten. Goed onderzoek zal daar helderheid in moeten brengen.

Om weer zelf machinist te worden op de rijdende trein, is een amendement opgesteld door CDA en PvdA met inbreng van VVD. Dit amendement is donderdag door de gehele raad aangenomen. Reinke geeft aan dat de verbetering zorgt voor een bredere samenwerking; namelijk voor de hele warmtetransitie en niet slechts de warmteleiding. Dit zorgt ervoor dat Voorschoten ook kan rekenen op de inzet van de regio bij andere alternatieven zoals groen (waterstof)gas of geothermie die wellicht een grotere bijdrage aan de warmtetransitie van Voorschoten kunnen leveren. Zo staan we met zijn allen veel sterker. Zover is het natuurlijk nog niet, dus zoals ook in het amendement opgenomen, houdt de raad een stevige vinger aan de pols en kunnen geen uitgaven of fondsen worden opgericht zonder uitdrukkelijke goedkeuring.