Leiden en andere gemeenten investeren 2 miljoen in duurzame, betrouwbare en betaalbare warmte, zo kopte Nu.nl afgelopen woensdagavond. De Leidse Wethouder Spijker geeft aan dat de samenwerkende gemeenten, waaronder Voorschoten gaan investeren in de veel besproken warmteleiding welke restwarmte uit het Rotterdamse havengebied kan transporteren door Zuid-Holland.

De VVD fractie was verrast dit via de pers te moeten vernemen en heeft nog dezelfde avond aangekondigd vragen te stellen. De VVD fractie is al langer kritisch over de aanleg van de warmteleiding en het nut voor Voorschoten. Zo is nog niet bekend wat de kosten voor aansluiting van inwoners op de warmteleiding zullen zijn, wat de gevolgen zijn voor onze infrastructuur en of deze oplossing inderdaad als duurzaam kan worden aangemerkt. Aangezien nog geen enkel inzicht is in het draagvlak voor de warmteleiding, heeft de VVD fractie altijd aangedrongen dat voorafgaand aan besluiten hierover de gemeenteraad wordt geconsulteerd. Ook om te voorkomen dat een onomkeerbaar proces ontstaat.

Tijdens de Commissie WRG van afgelopen donderdag heeft raadslid Bram Reinke daarom Wethouder Spil om opheldering gevraagd. Bij de beantwoording van de vragen heeft de wethouder aangegeven dat de Leidse wethouder op eigen verantwoordelijkheid deze uitspraken heeft gedaan en dat de interpretatie van Nu.nl onjuist is. De gemeenteraad zal eerst over de investering kunnen stemmen voordat wordt overgaan tot de investering. Tot spijt van de VVD fractie is de wethouder niet bereid een verzoek tot rectificatie van het nieuwsartikel in te dienen.   

 
Back To Top