In Voorschoten wordt deze week veel gesproken over het scheiden van papier en GFT van het restafval om op deze manier een vermindering van de afvalstoffenheffing te realiseren.

In de gemeenteraadsvergadering van 7 oktober wordt een besluit genomen over het grondstoffenbeleid, ook wel bekend als het afvalbeleid. De huidige aanpak om tot vermindering van het restafval te komen schiet duidelijk tekort. De eerste stap in dit nieuwe beleid is het verminderen van papier en GFT in het restafval. Een belangrijke hulpmiddel hierbij is door te zorgen dat alle huishoudens ook het papier direct in een afvalbak aan huis kunnen stoppen. Op dit moment produceren wij namelijk per persoon gemiddeld maar liefst 230 kg restafval per jaar in Voorschoten. Opvallend is dat veel papier in het restafval terecht komt.

Momenteel is er wereldwijd een tekort aan grondstoffen voor het produceren van papier. Hierdoor zijn de prijzen van opgehaald papier verdubbeld, en loopt dit nog steeds verder op. Scheiden van papier is daarom een lucratieve activiteit voor de gemeente, en daarmee voor de inwoners, want alle kosten en inkomsten van de gemeente voor het afval worden doorberekend in de afvalstoffenheffing,

GroenLinks raadt inwoners in Voorschoten aan met elkaar meer papier in de papiercontainer te verzamelen. Op die manier verminderen we het aantal kilo’s in het restafval en ontvangt de gemeente meer geld voor het papier. Geld dat ingezet kan worden om de afvalstoffenheffing te verminderen.

Ook voor het GFT afval dat in het restafval terecht komt zoekt de gemeente naar oplossingen. Hierbij wordt bijvoorbeeld gedacht aan een afvalbakje voor in de keuken om het mensen eenvoudiger te maken het afval te scheiden. Naast het feit dat dit de inwoners in de portemonnee kan gaan schelen, helpen wij met elkaar het klimaat een handje.

Met een kleine aanpassing in het weggooien van ons afval kunnen wij een grote bijdrage leveren. GroenLinks beveelt dit van harte aan! 

 
Back To Top