Het bestuur van de VVD-afdeling Voorschoten draagt huidig wethouder Paul de Bruijn voor als kandidaat-lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2022.

Peter van der Haven, voorzitter: “Paul de Bruijn heeft de afgelopen tijd veel gedaan voor Voorschoten. Hij staat in goed contact met de inwoners, ondernemers en vrijwilligers bij verenigingen. Daardoor heeft hij veel bereikt. Hij heeft laten zien dat hij goed kon omgaan met een uitdagende start waarbij hij als locoburgemeester bij het wegvallen van burgemeester Bouvy-Koene direct moest handelen bij het uitbreken van de Coronapandemie. Daarna heeft hij zich hard gemaakt om gedurende de pandemie de maatregelen zo goed mogelijk af te stemmen met de ondernemers met het verplaatsen van de markt en het uitbreiden van de terrassen. Hij heeft het dossier Arsenaal-Segaar vlot getrokken en het moeilijke sociaal domein onder zijn hoede. Wij hebben vertrouwen in een succesvol vervolg”. 

Paul de Bruijn: “Ik voel me vereerd en ga graag deze uitdaging aan. Ik heb het gevoel nog niet klaar te zijn. Het einde van de Corona maatregelen betekent dat het nu tijd is om volop aan de slag te gaan met het versterken van onze lokale economie waaronder ons centrum om de leegstand te verminderen en woningbouw in het dorp te realiseren. Er ligt een sterke economische agenda die ik graag wil gaan uitvoeren. De afgelopen jaren is er veel bereikt op het gebied van verstevigen van de financiën, goedkeuring van bouwprojecten en de inrichting van een brede welzijnsorganisatie. Maar er is nog meer te doen en dat wil ik graag met een sterk VVD-team gaan realiseren. Er zijn binnen de partij genoeg mensen die zich in willen zetten voor dit mooie dorp en het bruist van de ideeën om dit een fijn woon-werkdorp voor iedereen te maken. Huizenbouw, versterken en uitbreiden van de economie en behoud van het dorpse karakter zijn onze kernpunten. Ik heb er zin in”.

Tijdens de algemene ledenvergadering in oktober zal de leden van de VVD Voorschoten worden gevraagd in te stemmen met deze voordracht.