In de commissievergadering van 3 december stond het debat over een Multifunctionele Culturele Accommodatie (MFCA) op de agenda. D66 hoopt dat er na jarenlange discussie binnenkort eindelijk een knoop wordt doorgehakt over de realisatie van een MFCA, zodat ons dorp ook in de toekomst kan blijven gebruikmaken van een breed cultureel aanbod.

Met het raadsvoorstel dat voorligt zal de MFCA worden ondergebracht in de huidige bibliotheek. Deze wordt grondig verbouwd, verduurzaamd en uitgebreid met onder andere een multifunctionele zaal, leescafé en verschillende lesruimten. Bij het maken van het definitieve ontwerp zal optimaal worden samengewerkt tussen de bibliotheek, het filmtheater en de cultuurfabriek, zodat zoveel mogelijk culturele instellingen in ons dorp straks terecht kunnen in de nieuwe MFCA.

Dit betekent dat het plan voor een MFCA in de Kruispuntkerk wat D66 betreft van tafel is. “Ook wij hadden liever gezien dat dit wel mogelijk zou zijn, maar we moeten ook realistisch zijn”, aldus D66-woordvoerder Saskia Boom, “De realiteit is dat ons dorp met zijn 25.000 inwoners een grote MFCA gewoonweg niet kan betalen. Dit komt wederom naar voren uit nieuw onderzoek en wordt ook beaamd door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Dat is geen leuke boodschap, maar wel een eerlijke. Grote theatervoorstellingen zullen op zoek moeten naar een alternatief, maar gelukkig zijn die voorhanden. Ze kunnen terecht in de Dorpskerk of het bondsgebouw, maar ook in de regio.”

“Enkele andere politieke partijen blijven zoeken naar uitstel en nieuwe berekeningen. Het lijkt erop dat ze geen verantwoordelijkheid willen nemen of vasthouden aan onrealistische dromen. Besturen is heldere keuze maken zodat inwoners weten waar ze aan toe zijn. Na 20 jaar onderzoek, discussie en uitstel is het nu tijd om daadwerkelijk aan de slag te gaan. We moeten als raad een besluit nemen, waarmee cultureel Voorschoten weer decennia vooruit kan”, aldus Boom.

In de komende raadsvergadering ligt ook het besluit voor om het huidige Cultureel Centrum nog een jaar langer open te houden, totdat er meer duidelijkheid is over de nieuwe MFCA.

 
Back To Top