Volgend jaar trekt de gemeente meer geld uit voor de verduurzaming van woningen en andere gebouwen in Voorschoten. Dat is besloten tijdens het begrotingsdebat op 5 november in de gemeenteraad. D66 diende daartoe een voorstel in en ook andere partijen drongen er op aan om meer te investeren in een klimaatneutrale toekomst voor ons dorp. 

Uiteindelijk kwamen bijna alle partijen tot een gezamenlijk plan. “We moeten ook in Voorschoten onze verantwoordelijkheid nemen en onze duurzame doelstellingen halen”, aldus D66-gemeenteraadslid Saskia Boom. “Investeringen die we nu doen om energie te besparen zijn goed voor het klimaat én verdienen zichzelf op termijn terug. We gaan inwoners van Voorschoten daarbij helpen.”

Sluitende begroting

Het debat in de gemeenteraad ging over waar de gemeente in 2021 geld aan uitgeeft en waaraan niet. Dat laatste speelt helaas een grote rol, omdat de gemeente weinig ruimte heeft om te investeren. Net als vrijwel alle andere gemeenten krijgt ook Voorschoten al jaren te weinig geld uit Den Haag. Toch lukt het wethouder Marcel Cramwinckel van financiën (D66) wederom om inkomsten en uitgaven met elkaar in balans te brengen. Boom: “Nog maar een paar jaar geleden stond Voorschoten onder financieel toezicht van de provincie. Jarenlang leefde Voorschoten op te grote voet en waardoor we in de problemen kwamen. Ondanks dat we juist in deze onzekere tijden nog steeds zeer zuinig met geld moeten omgaan, is D66 blij dat er ook voor 2021 weer een sluitende begroting ligt.”

Wijkgerichte Aanpak

Ondanks de beperkte middelen om te investeren, heeft de gemeenteraad dus ruimte gemaakt om te investeren in verduurzaming. Wat D66 betreft zal dit geld vooral ten goede komen aan een uitbreiding van de zogenaamde Wijkgerichte Aanpak. Via deze aanpak worden inwoners en ondernemers nu al geholpen met het energiezuiniger maken van hun woningen, bijvoorbeeld via een energiescan die laat zien met welke maatregelen het energieverbruik van een woning naar beneden kan. Boom: “Sommige huizen kan je zonder gas ook goed verwarmen, bij andere is dat moeilijker. Sommige huizen liggen goed voor zonnepanelen, anderen hebben vooral behoefte aan betere isolatie. Dat is voor Voorschotenaren vaak lastig te overzien. Deze Wijkgerichte Aanpak breiden we graag uit met andere klimaatuitdagingen, zoals het tegengaan van hittestress, klimaatadaptie en het bevorderen van biodiversiteit.  Zo werken we samen met inwoners aan een duurzame toekomst voor ons dorp.”  

 
Back To Top