Beste inwoners, ondernemers en gasten in Voorschoten,

Gisteren heeft het kabinet extra maatregelen bekend gemaakt om verdere verspreiding van het coronavirus (Covid-19) zoveel mogelijk te voorkomen. Binnen de veiligheidsregio Hollands Midden is opgeschaald naar een zogeheten crisissituatie Grip 4, wat inhoudt dat de coördinatie en regie overgaat van de lokale overheid richting regio Hollands Midden.

Als locoburgemeester van onze gemeente ben ik ervan doordrongen dat deze maatregelen grote consequenties hebben voor mensen, verenigingen, bedrijven en overige activiteiten en instellingen. Toch zijn wij als college van mening dat het noodzakelijk en belangrijk is voor onze samenleving, om de zwakkere doelgroepen te beschermen en vitale functies als de gezondheidszorg niet te overbelasten. Ik roep dan ook iedereen op om zich aan deze maatregelen te houden. We staan er met zijn allen in onze gemeenschap voor om deze situatie het hoofd te bieden.

Graag wijs ik u op de maatregelen die wij als gemeente hebben genomen over bijvoorbeeld het open blijven van ons klantcontactcentrum en het annuleren van gemeentelijke bijeenkomsten.

Hartelijke groet,

Paul de Bruijn

Locoburgemeester Voorschoten

Maatregelen tegen het coronavirus
De gemeente Voorschoten neemt aanvullende maatregelen binnen de ambtelijke organisatie om te garanderen dat de belangrijkste processen doorgang kunnen vinden bij uitbreiding van het coronavirus. Door aan te sluiten op de landelijke richtlijnen van het RIVM, zorgen we ervoor dat de dienstverlening voor de inwoners, ondernemers en instellingen zo goed mogelijk intact blijft. De maatregelen zijn erop gericht het risico op besmetting zo veel mogelijk te beperken en risico’s te spreiden. Onze ambtenaren werken daarom zo veel mogelijk thuis. Huisbezoeken, met name aan personen uit kwetsbare groepen, worden zo veel mogelijk beperkt en, waar mogelijk, telefonisch afgedaan. Alle gemeentelijke bijeenkomsten worden afgelast.

Bereikbaarheid van loket
De balies van het klantcontactcentrum blijven open.

De gemeente blijft uiteraard ook telefonisch en digitaal bereikbaar. We vragen u om zaken die u digitaal kunt regelen, zoveel mogelijk digitaal af te handelen via de gemeentelijke website, bijvoorbeeld voor een uittreksel BRP of een verhuizing. Wilt u langskomen? Dit kan alleen op afspraak.
 
Raads- en commissievergaderingen

Hierover communiceren we in een later bericht.

Bewonersbijeenkomsten / gemeentelijke bijeenkomsten

Alle gemeentelijke bijeenkomsten, zoals bewonersavonden, worden geannuleerd.

Openbare optredens collegeleden

Tot en met 31 maart zijn de collegeleden niet aanwezig bij openbare optredens.

 
Back To Top