Voorschoten - De  vorige penningmeester van ANBO-Voorschoten blijkt 31.700 euro te hebben verduisterd. Dat maakt het bestuur van de organisatie bekend. Dit is het hele werkkapitaal van de Anbo Voorschoten.

Bovendien heeft de oud-penningmeesters valsheid in geschrifte gepleegd door tot twee maal toe valse verklaringen van de kascommissie in te dienen.

Het bestuur van ANBO-Voorschoten beraadt zich over mogelijke oplossingen. Er is in middels aangifte gedaan bij de politie en er is een civielrechtelijke procedure gestart.