Het Voorschotense college heeft op verzoek van de gemeenteraad een definitief ontwerp aangeboden voor de multifunctionele accommodatie aan de Wijngaardenlaan. Inwoners kunnen hier in de toekomst niet alleen voor de traditionele bibliotheektaken terecht maar ook voor een groot aantal andere activiteiten. Voorbeelden zijn taal- en inburgeringscursussen,  films, lezingen, muziek- en  toneelvoorstellingen,

tentoonstellingen en creatieve activiteiten. Door de combinatie van functies ontstaat een “huiskamer van Voorschoten’ waar ontmoeting centraal staat.

Volgens het ontwerp wordt de huidige bibliotheek aan de Wijngaardenlaan grondig verbouwd en volgens niveau A+++  verduurzaamd. Ook komen er balies die voor meerdere doelen bruikbaar zijn. Opvallende elementen in het ontwerp zijn een nieuwe grote zaal voor 100 personen, diverse kleinere lokalen, spreekkamers en een kleine zaal die door verschuifbare wanden geschikt is te maken voor bijeenkomsten tot 150 personen. Ook een leescafé , een horecavoorziening en kantoorruimtes maken deel uit van het ontwerp.

Intensief overleg
Over de plannen heeft de bibliotheek intensief overleg gevoerd met culturele, maatschappelijke en welzijnsorganisaties. De meeste daarvan kunnen onderdak vinden, inclusief toneel en muziek.  Voor grote toneel- en koorvoorstellingen moet gebruik worden gemaakt van andere accommodaties zoals de dorpskerk.

Volgens de voorstellen is een eenmalige investering nodig van € 4,5 miljoen voor de verbouwing en ruim 6 ton voor de inrichting en inventaris. Structureel is een kleine 3 ton extra op de begroting nodig.

Wethouder Marcel Cramwinckel: ‘De multifunctionele accommodatie is volgens het college van groot maatschappelijk belang voor Voorschoten. Het is een laagdrempelige plek van ontmoeting, waarvoor onze inwoners wel het huis uit gaan, maar niet ons dorp. De  sluiting en verkoop van het cultureel centrum betekent dat op die plek onder meer woningen gebouwd kunnen worden. De verkoop opbrengst  van het  Ambachts -en Baljuw kan, als de raad daartoe besluit, ook ingezet worden. Het is aan de gemeenteraad om nu keuzes te maken.’

Haalbaarheidsstudie

Het college heeft op verzoek van de raad ook een haalbaarheidsstudie laten uitvoeren naar het zogenaamde burgerinitiatief, waarbij de Kruispuntkerk wordt gesloopt om plaats te maken voor de multifunctionele accommodatie en woningen. Uit het onderzoek blijkt dat deze optie duurder is en ook grotere risico’s kent. Zo worden procedures verwacht in verband met de sloop van de kerk, een gemeentelijk monument. Dat leidt waarschijnlijk tot jarenlange vertraging, met een onzekere uitkomst.

Commissie en gemeenteraad

De voorstellen zijn vandaag aangeboden aan de gemeenteraad, en worden naar verwachting behandeld in de commissie burger en bestuur van 4 november en de gemeenteraad van 18 november. Voor meer informatie zie https://www.voorschoten.nl/mfa-bibliotheek .
 
Back To Top