Iedereen verdient een plek waar je elkaar ontmoet, sterker maakt en helemaal jezelf kan zijn . Dat is goed voor de  club en de buurt. Draagt u de Boschbloem een warm hart toe en heeft u bij de Rabobank een particuliere bankrekening, breng dan uw stem uit vóór 24 oktober. Hoe meer stemmen  des te beter voor de Boschbloem. 

Iedereen die een  particuliere bankrekening  heeft  bij de Rabobank  en lid is in de Regio Den Haag kan 5 stemmen uitbrengen, te verdelen over minimaal 3 en maximaal 5 doelen. Buurthuis  De Boschbloem heeft zich ingeschreven voor  een financiële ondersteuning. Het bedrag dat de Boschbloem krijgt is afhankelijk van het aantal stemmen dat op de vereniging wordt uitgebracht. De Boschbloem heeft drie zalen voor alle activiteiten, zoals bijvoorbeeld  linedance, taallessen, bridge, klaverjas, tekenen, naailes, yoga en schaken. Zo biedt de vereniging een bijdrage op sociaal-cultureel terrein waar veel vraag naar is. Grote groepen , vooral, ouderen maken graag gebruik van de zalen en activiteiten. Ruim zestig vrijwilligers zetten zich hier geheel belangeloos  voor in .

Het buurthuis wil graag een van de zalen renoveren en  het klimaat in het gebouw  verbeteren door middel van een groen dak. Ook zonnepanelen staan hoog op de prioriteitenlijst. Zo hoopt de vereniging voor de toelevering van elektriciteit zelfvoorzienend te worden. Dit zal de kosten verlagen en de mogelijkheid  openen voor zaken zoals bijvoorbeeld een goede  airconditioning.

Breng u stem uit in de Rabo App of online op rabobank.nl/clubsupport. U vindt ons bij: Regio Den Haag, categorie samenleving, De Boschbloem.

U kunt stemmen  van 4 oktober tot en met 24  oktober 2021. In november volgt de finale en de donatie uitreiking.  Volg hiervoor de webpagina van de Rabobank Regio Den Haag. U begrijpt hoe meer stemmen  de Boschbloem krijgt  des te meer financiële ondersteuning door de Rabobank! We hopen dat u, uw stem op ons uitbrengt.

Bij voorbaat hartelijk dank voor u stem.

 
Back To Top