Voorschoten - Klanten van de afdeling Werk en Inkomen (vroeger Sociale Zaken) zijn tevreden over de gemeentelijke dienstverlening en geven de organisatie een aantal verbeterpunten mee. Dit blijkt uit het tweede jaarlijkse onderzoek van onderzoeksbureau SGBO.

Gemiddeld waarderen de klanten van de drie gemeenten de dienstverlening met een 7,0. Dat is iets lager dan bij de zogenaamde 0-meting in 2012 toen een 7,3 werd gescoord. In 2012 werden drie afdelingen Sociale Zaken samengevoegd tot één afdeling Werk en Inkomen, verhuisde de afdeling naar het Werkplein Corbulo in Voorburg, zijn wet- en regelgeving verscherpt én kreeg de gemeente door de economische crisis veel extra klanten te verwerken.
 
Tevredenheid over informatie
De klant is tevreden over de informatievoorziening via internet en e-mail vanuit de gemeente. Een belangrijke vernieuwing in de dienstverlening is de Flitsbalie voor aanvragen voor bijzondere bijstand, inmiddels gerealiseerd in Leidschendam-Voorburg en op korte termijn ook beschikbaar in Voorschoten en Wassenaar. Een andere positief punt dat naar voren komt uit het onderzoek is dat een derde van de mensen die reageerden, zelf of met ondersteuning, snel een betaalde baan hoopt te vinden.
 
Verbeterpunten
Een verbeterpunt dat in de reacties vaak terugkomt, is het rekening houden met de situatie van de klant. De gemeente levert als het kan, zo veel mogelijk maatwerk. Daarnaast is telefonische bereikbaarheid een aandachtspunt. Inmiddels is er een speciaal doorkiesnummer voor Werk en Inkomen om klanten nog sneller te kunnen helpen op ‘piekmomenten’. Voor de klanten uit Voorschoten en Wassenaar blijft de reisafstand naar het Werkplein Corbulo in Voorburg een belangrijk punt van aandacht. Daar waar nodig, gaan consulenten naar de klant toe in plaats van andersom. Dit gebeurt nu al door middel van een afspraak op locatie of het afleggen van huisbezoeken bij klanten die minder mobiel zijn. Ook de Flitsbalie op locatie, kan eraan bijdragen dat er minder gereisd moet worden.
 
Integrale dienstverlening
De wethouders Werk en Inkomen Gregor Rensen (Leidschendam-Voorburg), Inge Adema-Nieuwenhuizen (Voorschoten), Fatma Koşer Kaya (Wassenaar): “Hoewel wij een goede voldoende scoren, willen wij dat de klanttevredenheid volgend jaar op een hoger niveau komt te liggen. We blijven hard werken aan verbetering van de integrale dienstverlening, zeker met de toekomstige uitbreiding van taken vanwege de decentralisaties.” Inge Adema-Nieuwenhuizen ervaart dat Voorschotenaren kritischer zijn over de dienstverlening dan de cliënten van de andere twee gemeenten. “Ik zal me inspannen om de diensten nog beter bereikbaar te maken voor onze inwoners.”

 
Back To Top