Oud-voorzitter Hein Tipker spreekt nieuwkomer Frank ten Have toe. Alhoewel er al veel bereikt is in de afgelopen jaren, heeft Ten Have nog een volle agenda voor de OVV. Tekst en foto | Marjolein Altena

Voorschoten – Frank ten Have moest wel even een weekje nadenken voordat hij de functie als voorzitter van de Ondernemersvereniging Voorschoten accepteerde. “Maar toen Hein Tipker zei ‘een dorp zonder ondernemers is een dood dorp’, wist ik dat ik het moest doen. Voorschoten gaat me aan het hart, moet levendig blijven en daar wil ik graag aan meewerken.”

“Ondernemers betekenen veel voor de sponsoring van het verenigingsleven en houdt de werkgelegenheid in stand. Ze zijn echt onontbeerlijk voor het dorp!”

Frank is geen onbekende. In de jaren negentig zat hij in de lokale politiek en was zelfs zes jaar lang wethouder in het dorp. Persoonlijk omstandigheden dwongen hem te stoppen maar nu was het tijd voor een nieuwe nevenfunctie. “De politiek ambieer ik niet meer maar het ondernemerschap des te meer. Ik ben geboren en getogen Voorschotenaar en zelf ondernemer maar niet in het dorp. (Ten Have is vennoot/partner bij Deloitte). In eerste instantie kwam ik dus eigenlijk niet in aanmerking, dacht ik maar na gesprekken met het bestuur en Hein Tipker, begreep ik dat dat geen probleem is. Ik ga er voor!”

Crisis
“Nee, voorbij is de crisis nog niet maar het herstel is wel zichtbaar. Ja, het gaat langzaam, vergeet niet dat we van heel diep komen. Veel ondernemers hebben het nog steeds heel moeilijk en dat blijft ook nog wel even zo. De Ondernemersvereniging helpt. Biedt een platform, netwerk, bedrijfsbezoeken, bijeenkomsten en gaat het gesprek aan met de gemeente. Er wordt hard gewerkt!”

Wensen
Een van de onderwerpen die met de gemeente wordt gesproken is de lastige regelgeving. “In Voorschoten moet die gewoon versoepeld worden om goed te kunnen ondernemen. Een aanvraag voor een vergunning duurt hier veel te lang, zo worden ondernemers gehinderd in hun werk. Dat zeggen wij niet alleen, het is de uitkomst van een onderzoek van het MKB.  Ook de lastendruk voor ondernemers is hier onlogisch verdeeld. Vergeleken met Wassenaar en Leidschendam/Voorburg zitten er rare verschillen in. Daar gaan we de komende tijd verder aan werken.

Centrum
We moeten ook zorgen voor het centrum. Er is veel concurrentie van Leidschenhage dus moeten we onze positieve punten naar voren brengen. Een gezellig centrum creëren waar bezoekers graag komen. Belangrijk is dat het Deltaplein snel opgeknapt wordt, dat het een prachtig aanzien geeft voor de mensen die het centrum binnen rijden. En diezelfde mensen moeten hun auto kwijt. Er is nog steeds een structureel tekort van 250 parkeerplaatsen. Kortom: er is nog genoeg te doen. Voorschoten is nog niet af!"

Andere voorzitter
“Ik ben geen Hein Tipker. Zal minder in het straatbeeld te zien zijn, gewoon omdat ik een baan heb en overdag niet in het dorp ben. Het bestuur van de OVV zal dan ook meer gaan doen. Maar als het nodig is, sta ik er! De samenwerking met de gemeente is overigens prima. Er is uitstekend overleg en partijen willen echt wel maar er moet veel gebeuren en het gaat voor ondernemers vaak niet snel genoeg!”

 
Back To Top