Voorschoten - De Voorschotenaar centraal, een goede service op het gemeentehuis, duurzame oplossingen nu èn in de toekomst en de gemeentelijke financiën op orde. Dat zijn de prioriteiten van D66 voor de komende vier jaar.  De belangrijkste punten voor de verkiezingen staan in een ambitieus verkiezingsprogramma, op de vernieuwde website.

In het verkiezingsprogramma van D66 staan een groot aantal ambities op een rij, waarmee de partij mee doet aan de gemeenteraadsverkiezingen van maart. Het belangrijkste voor D66 is dat de gemeente maatwerk levert, ook nu er meer (zorg)taken naar de gemeente gaan. Voor D66 staat de kwaliteit van het leven voorop. De gemeente moet daarnaast werken aan betere dienstverlening door meer klantgericht te werken. Bewoners en ondernemers moeten kunnen rekenen op snelle en adequate afhandeling van verzoeken en vragen. Het programma is beschikbaar op de vernieuwde website van D66.

Speciaal voor de verkiezingen heeft D66 Voorschoten een nieuwe website ingericht, www.d66voorschoten.nl.

 
Back To Top