Voorschoten - Eind 2013 hebben de besturen van de acht basisscholen in Voorschoten een convenant ondertekend waarin zij aangeven informatie over de plaatsing van nieuwe leerlingen met elkaar af te zullen stemmen. Nu gebeurt het regelmatig dat ouders hun kind op verschillende basisscholen inschrijven. Bij plaatsing van hun vierjarige, wordt het kind niet altijd uitgeschreven uit de plaatsingslijsten van de overige scholen. Hierdoor ontstaan er problemen bij de planning en begroting van de overige scholen.

Omdat het Voorschoten college het belangrijk vindt dat ouders duidelijkheid krijgen over het plaatsingsproces van nieuwe leerlingen op scholen, heeft zij de totstandkoming van het convenant gefaciliteerd. Ook heeft wethouder Inge Adema-Nieuwenhuizen (Onderwijs) het convenant namens de gemeente medeondertekend. "Ik ben blij met de ondertekening van dit convenant. Hiermee zorgen we samen voor een beter inzicht in het plaatsingsproces van leerlingen in Voorschoten. Uiteraard ligt er nog wel een taak bij de schoolbesturen  om, op basis van de in dit convenant genoemde uitgangspunten, het eigen aannamebeleid op te stellen. Zij bepalen welke leerlingen een plek toegewezen krijgen."

Procedure
De inschrijvingsprocedure is met de ondertekening van het convenant voor alle basisscholen op elkaar afgestemd. Ouders kunnen hun kind vanaf de geboorte aanmelden op één of meerdere basisscholen. De school bepaalt op grond van de eigen criteria welke kinderen geplaatst worden. Vervolgens krijgen de ouders van aangemelde leerlingen uiterlijk in de eerste week van oktober voorafgaand aan het schooljaar waarin hun kind vier jaar wordt, bericht of het kind al of niet geplaatst kan worden. Ouders geven schriftelijk bij de betreffende school aan of zij gebruik maken van de plaatsing. Op verzoek kunnen kinderen ook na het vierde jaar op de wachtlijst van hun voorkeursschool blijven staan. Jaarlijks in november (en waar nodig frequenter) komen de schoolbesturen bij elkaar om de lijsten met geplaatste leerlingen met elkaar af te stemmen.

 
Back To Top