Meer Bomen Nu, een project van Urgenda, wil komende winter minimaal 1 miljoen bomen gratis weggeven. Zij zien bomen als dé oplossing om klimaatverandering te vertragen, de biodiversiteit te herstellen en om burgers een positief perspectief te bieden. In 2020 was het streven 100.000 bomen te planten en dat lukte. Het goede nieuws: het miljoen is bij aanvang in november 2021 al gehaald! En ook Voorschoten doet mee.

Vrijwilligers van Voorschoten voor de Bijen oogsten op 4 december aanstaande op landgoed Duivenvoorde. De jonge boompjes en heesters worden op het kwekerij perceel langs de Veurseweg weer uitgeplant, en tevens op een strook gemeentegrond langs het Sterrenpad. Dit naar wens van de omwonenden en de gemeente, die hier een nieuwe houtwal willen.

Gratis bomen, hoe dan?
Normaal gesproken koop je bomen en struiken bij een boomkweker. Gekweekte bomen zijn echter duur en er is een bomentekort in Nederland. Er is er een andere voor de hand liggende, maar weinig gebruikte bron voor plantgoed: de natuur. Meer Bomen Nu verzamelt de overdaad aan jonge struiken en bomen in natuurgebieden, parken en landgoederen. Bij voldoende zaailingen op één plek wordt een deel daarvan weggehaald dat op die plek niet tot ontwikkeling kan komen. De jonge zaailingen worden op andere, kansrijke plekken uitgeplant.

Elke tak van een wilg, vlier of vijg en elke jonge lijsterbes, meidoorn of kornoelje kan via Meer Bomen Nu elders de kans krijgen om volwassen boom of struik te worden. Het platform brengt vraag en aanbod bij elkaar. Op oogstlocaties wordt ‘geoogst’, dan worden ze gesorteerd en op een tijdelijke plek, een ‘bomenhub’, in de grond gezet, om later op de definitieve plek te worden ingegraven. Dit alles gebeurt zodra de bomen hun blad hebben verloren en in rust zijn.

Lees meer over de bomenactie op meerbomennu.nl

 
Back To Top