De cijfers van Huren in Holland Rijnland over 2020 laten zien dat de druk op de sociale huurwoningen verder is toegenomen. Er zijn weer meer woningzoekenden ingeschreven, een groter deel is actief op zoek en inschrijfduur en de zoektijd zijn verder toegenomen.

Naast woningzoekenden die via hun inschrijfduur aan een woning komen zijn woningen verhuurd aan urgenten, stadsvernieuwingsurgenten, statushouders op grond van landelijk opgelegde taakstellingen en bijzondere doelgroepen die uit de maatschappelijke opvang of beschermde woonvormen uitstromen. Het aandeel van deze voorrangsgroepen blijft constant op 28%.

Van de woningzoekenden die in 2020 een woning vonden, verhuisde 63% binnen de eigen gemeente. Bij 10% van de verhuringen is van de mogelijkheid gebruik gemaakt om eigen inwoners voorrang te geven.

De website HureninHollandRijnland.nl wordt beheerd door Holland Rijnland Wonen, de vereniging van de 14 woningcorporaties. Hans Al, voorzitter van deze vereniging: ”We hebben afgelopen jaar ruim 300 woningen gebouwd, dat is te weinig om het tekort in te lopen. We hebben ook nog ruim 100 woningen gesloopt waar straks weer nieuwe woningen voor terug komen. Om het tekort in te lopen moeten we per jaar netto 600 woningen of liever nog meer toevoegen. We zouden dat graag willen doen en we hebben er de middelen voor, maar we lopen er tegen aan dat op korte termijn weinig bouwlocaties beschikbaar zijn en dat er bij de lopende plannen nog heel veel onzeker is.”

Eind 2020 waren 115.650 woningzoekenden ingeschreven, ruim 7.000 meer dan eind 2019. Een kwart is actief op zoek, 29.400 woningzoekenden. Alleenstaande jongeren tussen 24 en 35 jaar met een laag inkomen zijn oververtegenwoordigd bij de inschrijvingen en de reacties. Gemiddeld waren er 271 reacties op een geadverteerde woning, het jaar daarvoor waren dat 164 reacties.

De gemiddelde inschrijfduur is opgelopen van 6 naar 6,5 jaar. De gemiddelde tijd dat woningzoekenden actief zijn op de website voor zij een woning hebben gevonden is opgelopen van 22 naar 27 maanden.

De corporaties hebben eind 2020 bij elkaar 58.300 sociale huurwoningen en 4.400 vrijesectorwoningen. Het sociale bezit moet in 2030 gegroeid zijn naar 64.000 woningen. In 2020 zijn 3.256 sociale huurwoningen verhuurd, 5,2% van het bezit.

In 2020 zijn 141 woningen verhuurd aan urgenten, 159 aan stadsvernieuwingsurgenten, 145

aan statushouders en 178 aan kandidaten van zorginstellingen. Samen 623 van de

3.256 verhuringen (19%). Bij 72% van de verhuringen ging de bemiddeling via een advertentie in HureninHollandRijnland.nl en zijn de woningzoekenden geselecteerd op inschrijfduur. De resterende 9% betreft allerlei maatwerkbemiddelingen, uiteenlopend van woningruil en lokale voorrang tot calamiteiten.

 
Back To Top