Voorschoten - Bij evenementen die door of namens de gemeente Voorschoten worden georganiseerd, worden in de toekomst geen ballonnen meer opgelaten. Daarvoor in de plaats wordt voor milieuvriendelijke alternatieven gekozen. Dat antwoordt het college op vragen van GroenLinks.

Het college hoopt dat dit beleid navolging vindt. Ook wil het college bij het afgeven van vergunningen voor evenementen de organisatie gaan wijzen op de schadelijke gevolgen van het oplaten van ballonnen voor milieu en fauna. Het instellen van een algemeen verbod is een stap te ver omdat het moeilijk te handhaven is, vindt het college.

GroenLinks is blij. "Het geeft aan dat de gemeente serieus werk wil maken van het terugdringen van deze vorm van milieuvervuiling en het bevorderen van dierenwelzijn. Veel opgelaten ballonnen komen in het landelijk gebied of op zee terecht en dragen bij aan vervuiling, terwijl dieren en vooral vogels slachtoffer worden doordat ze verstrikt raken in de plastic linten of ballonresten binnen krijgen en sterven", aldus de partij.

 
Back To Top