Voorschoten - De Ondernemersvereniging Voorschoten (OVV) heeft alle lokale partijprogramma’s beoordeeld op een tiental voor de OVV belangrijke punten. Slechts  één van de zeven lokale partijprogramma’s scoort daarop een voldoende.

De OVV heeft het afgelopen jaar met bijna alle politieke partijen gesproken en daarbij  onze aandachtspunten nadrukkelijk onder de aandacht gebracht. Eind 2013 zijn alle partijprogramma’s opgevraagd en beoordeeld aan de hand van deze tien punten en van een score voorzien. Zes van de zeven lokale partijprogramma’s scoren daarbij onvoldoende. De punten die de OVV belangrijk vindt en de scores daarvoor zijn opgenomen in bijgevoegde tabel die ook te vinden is op de website van de OVV. (www.ondernemersverenigingvoorschoten.nl)

Wensenlijst
Belangrijke punten voor ondernemers zijn dienstverlening en vereenvoudiging van administratieve lastendruk (minder vergunningen, meldingen, regels), maar ook om het samen met de ondernemers bevorderen van arbeidsparticipatie en het organiseren van een werkgeversservicepunt.

Ook aandacht voor de parkeerproblematiek in het centrum, het bestrijden van de leegstand van bedrijfspanden en het bevorderen van de recreatieve binnenvaart voor winkeliers en horeca in het centrum zijn van belang.

Het verbeteren van de bedrijventerreinen (Dobbewijk, Rouwcooplaan), aandacht voor zzp’ers en het verbeteren van de doorstroming op de Leidseweg en Veurseweg voor (vracht)verkeer zijn voor de OVV eveneens belangrijke items.

Tot slot verwacht de OVV van de politieke partijen aandacht voor duurzaam ondernemen en het bevorderen van ondernemerschap in zijn algemeenheid.

Op al die punten scoren de partijen  in hun programma’s slecht: zes van de zeven lokale partijen scoren tussen een 2 en een 4,5. Alleen de VVD heeft het meeste aandacht voor een aantal punten en scoort een 7.

Groot belang
OVV-Voorzitter Frank ten Have: “Uiteraard realiseren we ons dat partijen met meerdere belangen rekening hebben te houden, alsook met toenemende bezuinigingen. Maar juist dan is aandacht voor de ondernemers die voor  werkgelegenheid zorgen en in stand houden, maar ook het  lokale verenigingsleven sponsoren, van groot belang voor de gemeente. We zullen deze punten dan ook onder de aandacht blijven brengen in de komende jaren. En de partijen die beloften hebben opgenomen, zullen we ook daaraan trachten te houden.“

De beoordeling van de programma’s komt ongetwijfeld aan de orde tijdens het OVV-verkiezingsdebat met de lokale lijsttrekkers op 6 maart ( vanaf 19.30 uur in het Cultureel Centrum). Dit debat is voor iedereen vrij toegankelijk en uiteraard komen ook andere  zaken aan de orde.

 
Back To Top