Na een korte zomerstop is er deze week weer een nieuwe editie van onze online enquête de Stem van Voorschoten. Vorige keer legden we u de vraag “Wat voor dorp zijn we?” voor. Wat maakt Voorschoten bijzonder ten opzichte van de ons omringende plaatsen, wat moeten we behouden of versterken? Of zijn we helemaal niet zo bijzonder en is Voorschoten uitwisselbaar met de gemeentes om ons heen?

Uit de antwoorden bleek dat volgens u het historische en groene karakter en het knusse, dorpse karakter typische kenmerken zijn, maar dat ze steeds meer onder druk komen staan. Wat u betreft zijn de grenzen aan de groei wel zo’n beetje bereikt. Een uitgebreidere analyse vindt u op onze website: https://www.alliantie-burgers-voorschoten.nl/stem.html onder de knop “Analyse-archief”.

Deze maand aandacht voor de gemeenteraadsverkiezingen van begin volgend jaar, en hoe u als inwoner van Voorschoten uw stem bepaalt. Wat is voor ons belangrijk in dorpspolitiek? Hoe vinden wij dat het zou moeten gaan? En wat is onze rol als inwoners?

Wilt u ook uw stem laten horen, en ons laten weten hoe u over deze onderwerpen denkt? Ga dan naar onze website, en vul de vragenlijst in. Meedoen kan tot 3 september. Het adres: https://www.alliantie-burgers-voorschoten.nl/stem.html

 
Back To Top