Voorschoten Voor Elkaar is op zoek naar mensen die financiële problemen hadden en hier met hulp weer uit zijn gekomen.

Vanaf medio 2020 heeft Voorschoten Voor Elkaar een armoederegisseur. Zij heeft het afgelopen jaar contacten gelegd met diverse organisaties die mensen met schulden begeleiden. Hierdoor zijn al verschillende knelpunten aan het licht gekomen.

Om de problemen nog beter in kaart te kunnen brengen, wil onze armoederegisseur graag in gesprek komen met Voorschotenaren die zelf schulden hadden en hier weer uit zijn gekomen. Daarbij kun je denken aan antwoorden op de volgende vragen: hoe ben je uit de schulden gekomen? Welke stappen heb je ondernomen? Wie heeft je daarbij geholpen? Wat of wie heeft je het meest geholpen?

De armoederegisseur wil de ervaringen bundelen en deze delen met de verschillende organisaties in de gemeente zoals: Plangroep, SchuldHulpMaatje, de gemeente Voorschoten en onze nieuwe schuldhulpverlener: Kredietbank Nederland. Echte verhalen vertellen immers meer dan alleen cijfers.

Dus ken jij of ben jij iemand die wel eens te maken heeft gehad met schulden én zou je daarover graag in gesprek gaan met de armoederegisseur: meld je dan aan bij Voorschoten Voor Elkaar, telefoonnummer: 071 561 90 01.

 
Back To Top